دیدن خواب چشم پزشک در خواب برای زن مجرد به روایت ابن سیرین

تعبیر دیدن چشم پزشک در خواب برای زنان مجرد، به گفته ابن سیرین، تعابیر، معانی و نمادهای متعددی دارد که در مقاله خود به تفصیل با آنها آشنا خواهیم شد، چرا که چشم پزشک یکی از مهم ترین تخصص ها به شمار می رود. دوا چشم سرچشمه بینایی و تمرکز است و هر گونه نقص در آن دلیل بر ناتوانی در بینایی است.

مراجعه به چشم پزشک به روایت ابن سیرین برای زن مجرد

 • تفسیر یک رویا


  چشم پزشک در خواب

  برای یک دختر مجرد، گواه موفقیت و برتری در زندگی حرفه ای و شخصی اوست.

 • خواب چشم پزشک نیز نشان می دهد که این دختر اجتماعی است و افراد زیادی در مشکلات به او مراجعه می کنند.

 • مراجعه به چشم پزشک نیز حاکی از آن است که این دختر به زودی با فردی بسیار مناسب ازدواج خواهد کرد.

 • تفسیر بینایی چشم پزشک النابلسی برای یک زن مجرد

 • اگر دختر مجردی ببیند که نزد چشم پزشک می رود و او برایش دارو تجویز می کند، بیانگر این است که او به خداوند متعال بسیار نزدیک است.

 • اگر دختر مجردی ببیند که نزد چشم پزشک است و در حال درد و گریه به او دارو بدهد، ولی بعد از آن شفا پیدا کند، بیانگر بهبودی از بیماری هایی است که به او مبتلا شده است.

 • اگر در خواب ببیند که چشم پزشک او را معالجه می کند، بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.

 • تعبیر رؤیت مراجعه به پزشک برای زن مجرد

 • دیدن دختر مجردی که برای دیدار به یک مکان دور سفر می کند

  دکتر

  چشم: این بینش حاکی از شادی و نشاط و نیز حاکی از فرصت شغلی خوب و کسب روزی است.

 • اگر دختری مریض باشد و در خواب ببیند که به پزشک می رود، نشان دهنده بهبودی زودرس است.

 • اما اگر دختری ببیند که نزد چشم پزشک می رود و او را مرده می بیند، حکایت از مرگ مادر دارد و از رؤیاهای ناخوشایند است.

 • ولى اگر دختر سالم باشد و بیمار نباشد و دكتر را ببیند كه به او معالجه كرده است كه به دردش بخورد، این هم نشان دهنده ابتلا به یكى از بیماریهاست مراقب رویای دیدن دکتر در کفن باشید.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا