تعبیر خواب خانه در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب خانه در خواب توسط ابن سیرین، ابن شاهین و النابلسی هر آنچه را که جدید و متمایز است در این مقاله در سایت ما، تعبیر خواب، تعبیر خواب به شما ارائه می دهیم. خواب ، تعبیر خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ، خواب خانه در خواب ، خانه در خواب ، تعبیر تعبیر خواب خانه در خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ابن سیرین ، تعبیر خواب خانه در خواب ابن شاهین تعبیر خواب خانه در خواب النابلسی تعبیر خواب خانه در خواب تعبیر خواب خانه در خواب تعبیر ابن شاهین تعبیر خواب خانه در خواب ابن شاهین سیرین و ابن شاهین، در سایت معزات بیشتر بدانید

تعبیر خواب خانه در خواب

در این پاراگراف در مورد تعبیر خواب در مورد خانه در خواب صحبت می کنیم تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب از نظر ابن شاهین خانه در خواب ابن شاهین تعبیر خواب خانه در خواب النابلسی تعبیر خواب خانه در خواب تعبیر خواب خانه در خواب ابن سیرین و ابن شاهین.

 • زن مردی است که نزد او سکونت دارد و از آن گفته شده است: فلانی اگر ازدواج کند وارد خانه او می شود.

 • شاید خانه اش دلالت بر بدن او دارد، اگر بگوید: دیدم خانه جدیدی بنا کردم، اگر مریض باشد بدنش سالم است و اگر مریض نباشد اگر مجرد باشد یا ازدواج کند ازدواج می کند. دخترش را می‌برد و او را می‌برد، یا صیغه‌ای می‌خرد که به اندازه خانه باشد.

 • هر که ببیند بالای سر خانه ای ناشناس است، زن را می زند.

 • هر که ببیند در خانه ای قفل شده و در بسته است و خانه در میان خانه هاست، به خیر و خوبی می رسد.

 • هر کس ببیند خانه ای حمل کرده یا در آن راه می رود، لوازم زنی را می برد.

 • هر که ببیند خانه اش از طلا است، در خانه اش آتش می گیرد.

 • هر که ببیند خانه کوچکی را ترک می کند، از غم و اندوه خلاص می شود.

 • هر کس در خانه خود خانه ای وسیع و گلی ببیند زنی صالح است و اگر خانه گچ بری شده یا با آجر ساخته شده باشد زن نیکوکار و ریاکار است و اگر زیر خانه زیرزمینی باشد پس آن است. مردی فریبکار است و اگر از گل ساخته شده باشد در دین فریب است و خانه تاریک نشانگر زن بد اخلاق و بد خلقی است.

 • هر کس ببیند وارد خانه ای شد که پاشیده شد، به اندازه تری یا به قدر گل و لای، از جانب همسرش دچار اضطراب می شود، سپس اصلاح می شود و می رود.

 • برای آشنایی بیشتر با تعبیر خواب ، تعبیر خواب ، تعبیر خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ، تعبیر خواب خانه در خواب ، خواب خانه در خواب, خانه در خواب, تعبیر خواب خانه در خواب, تعبیر خواب خانه در خواب, به وب سایت لحظه ها مراجعه کنید

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا