تعبیر خواب دیدن درد در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن درد توسط ابن سیرین هر آنچه جدید و متمایز است را در این مطلب از سایت ما، تعبیر خواب، تعبیر خواب، به شما تقدیم می کنیم. درد، دیدن درد در خواب، دیدن درد در خواب، درد در خواب از ابن سیرین، دیدن درد در خواب از ابن سیرین، دیدن درد در خواب از ابن سیرین. ، تعبیر خواب دیدن درد در خواب ابن سیرین برای دانستن همه چیز جدید و خاص در مطلب ما در سایت معزات.

دیدن درد در خواب توسط ابن سیرین

در این پاراگراف در مورد دیدن درد در خواب از نظر ابن سیرین صحبت می کنیم درد در خواب از نظر ابن سیرین در خواب از ابن سیرین دیدن درد در خواب توسط ابن سیرین به تفصیل در این مورد صحبت می کنیم.

درد

 • در خواب، پشیمانی از گناه است. و هر کس ببیند: یکی از دندانهای آسیابش یا یکی از دندانهایش درد دارد، از خویشاوندش حرف زشتی می شنود.

 • گردن درد نشان می دهد که فردی که با او رابطه جنسی دارد آنقدر با او بدرفتاری کرده است که شکایت او ایجاد شده است.

 • شاید درد گردن حکایت از خیانت او به امانت و انجام ندادن آن دارد و مجازاتی بر او وارد شده است و درد شانه حکایت از سوء استفاده در عایدی و سختی قسم دارد.

 • درد معده نشان دهنده این است که پول خود را صرف گناه کرده و پشیمان است و گفته شد که درد معده حکایت از سلامتی خویشاوندان و خانواده دارد.

 • درد ناف نشان از بدرفتاری او با همسرش دارد و درد دل نیز گواه رفتار بد او در مسائل دینی است.

 • درد جگر دلیل بر آزار کودک است و درد طحال دلیل بر فساد مال بزرگی است که رزق او و خانواده و فرزندانش بوده است.

 • اگر درد او شدید شود تا زمانی که از مرگ بترسد، این نشان دهنده از بین رفتن بدهی است.

 • درد ریه نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ و کمردرد نشان دهنده مرگ برادر است.

 • اگر بر اثر درد خمیدگی در کمر ببیند، بیانگر فقر و کهولت سن است و درد در ناحیه ران نشان دهنده اهانت به طایفه خود است.

 • درد مرد حکایت از راه رفتن در نافرمانی خدای متعال دارد و می گفتند درد مرد حکایت از مال فراوان دارد.

 • برای آشنایی بیشتر با تعبیر خواب، تعبیر خواب، تعبیر خواب دیدن درد، خواب دیدن درد در خواب، دیدن درد در خواب، دیدن درد در خواب، درد در خواب نوشته ابن سیرین دیدن درد در خواب توسط ابن سیرین به سایت معزات مراجعه کنید

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا