تعبیر دیدن مارمولک در خواب و تعبیر خواب مارمولک

تعبیر دیدن مارمولک در خواب و تعبیر خواب مارمولک

علامت مارمولک در خواب تعبیر دیدن کشتن مارمولک و فرار از آن و تعقیب مارمولک در خواب تعبیر دیدن مارمولک در حال راه رفتن روی دیوار یا بدن و تعبیر دیدن مارمولک خوردن مارمولک علاوه بر تعبیر ترس از گکو و تعبیر خواب مارمولک برای زن

در طول اعصار، رابطه انسان با خزندگان رابطه خوبی نبوده است!، و این رابطه در دوران مدرن پس از جدایی انسان از محیط طبیعی، متشنجتر شده است. این همان چیزی است که باعث می شود دیدن مارمولک ها در خواب مفاهیم منفی برای بیننده داشته باشدژکو – که به نام گکو یا گکو نیز شناخته می شود – یک خزنده منفور است هم در واقعیت و هم در خواب و دیدن گکوها در خواب یکی از رویاهای رایج است که ده ها سؤال به حل آن می رسد، مانند من دیدم که گکوها روی من راه می روند. بدن، یا تعبیر مارمولک در اتاق من یا روی دیوار و سؤالات دیگر.

در این مقاله با هم تعبیر دیدن مارمولک در خواب را به صورت کامل و دقیق می آموزیم، از طریق تعبیر رؤیت فرار از مارمولک و تعقیب آن و گرفتن یا دستگیری آن با دست و تعبیر کشتن سنگدان و خوردن گوشت گکو در خواب علاوه بر ترس از گکو. ، و تعبیر رؤیت گکو برای زنان و رنگهای مختلف گکو در خواب و موارد دیگر دیدن گکو.

ابن سیرین در کتاب «مکتبة الکلام فی تعبیر خواب» می گوید: دهان بستن در خواب، بیانگر گمراهی مردم است. کسانی که از معروف و معروف نهی می کنند و کار منکر می کنند بر ضد آن تحریک می کنند و با آن امر می شوند. شیخ النابلسی در کتاب عطر الانام می گوید. دیدن مارمولک در خواب، بیانگر یکی از افرادی است که طبعش غیبت و فحشا و فساد و فساد است و مارمولک در خواب نیز بیانگر خصومت آشکار است و اما خوردن گکو در خواب غیبت و غیبت، خواه شخص خواب ببیند که در حال خوردن گوشت سنگدان است، سپس غیبت می کند، یا اینکه می بیند سنگدان از گوشت او می خورد، نشان می دهد که یکی از آنها غیبت بیننده دارد و خدا داناتر است.

و سنگدان در خواب سخت نیستدیدن آفتاب پرست در خواب بیانگر پرخوری و حرص و طمع و بی ثباتی و اختلاف خلق و خوی است تعبیر دیدن آفتاب پرست با دیدن مارمولک متفاوت است تعبیر دیدن آفتاب پرست این است که به وزراء و کارگران نزدیک اشاره دارد. پادشاهان و همراهان آنها و مردان مصمم و قدرتمند.

ابن شاهین الظهیری در تفسیر رؤیت گاکو می گوید. دلالت بر دشمن ضعیف دارد، اما او از اهل غیبت است و ابن شاهین تعبیر دیدن مارمولک را این گونه خلاصه می کند که دیدن مارمولک در همه حال آن خیری ندارد و خیری در آن نیست. مارمولک در خواب انجام می دهد یا نه و با آنچه در بیننده تأثیر می گذارد یا نه دیدن سنگدان در خواب ستودنی نیست هرگز به قول ابن شاهین صرف نظر از جزئیات خواب و خداوند متعال اعلم است.

و تعبیر خواب در سایت “Halloha” می گوید که دهان بستن در خواب نشان دهنده مرد بد اخلاق است.او در میان مردم بسیار فتنه‌انگیز و غیبت‌کننده است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و تهمت، چنانکه مشهور است، امر به قتل او در امر و نهی شده است، چنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. در خواب وسوسه ها و شایعه پراکنی در جامعه زیاد است، دیدن مارمولک در حال راه رفتن روی دیوار در خواب بیانگر این است که بین بیننده و ولی یا پدر و مادرش فردی وسوسه می شود. و هر کس در خواب مارمولک را ببیند که بر بدن خود راه می‌رود، با فاسقی اهلی شده است و هر که ببیند مارمولک بیرون می‌آید، در خواب از خانه‌اش بر مکر یا فتنه‌ای غلبه می‌کند. بر او افتاد

و دیدن مارمولک در خواب وارد خانه شد فتنه و غيبت، روابط خانوادگي را از بين مي برد و ديدن او در باغ ها نشانه آن است كه به خواب مي بيند كه مواظب باغات يا اموال و منابع معيشت خود باشد و آنها را از شر خواهان با آنها حفظ كند. نزدیک شدن زن بداخلاق یا جن برای جدا کردن زن و شوهر، دیدن سنگدان بزرگتر از اندازه شناخته شده آن است، در واقع نشان دهنده فردی منافق است که سخنان او مورد تحسین و ستایش گوش شنوایان قرار می گیرد و او در واقع منافق توخالی است که از او نه. خوب انتظار می رود

تعبیر رنگ های مارمولک در خواب

تعبیر دیدن سنگدان شفاف و سفید در خواب این است که دلالت بر فتنه ای بزرگ با جزئیات پیچیده دارد و امید به دوری کامل از آن است و اما دیدن سنگدان سبز در خواب دلالت بر منافق نزدیک به خواب بیننده و دیدن سنگدان قرمز در خواب بیانگر میل به فتنه و دوست داشتن آن در بین مردم است و خداوند دانا و داناست.

ترس از مارمولک در خواب دلالت بر ترس از فتنه و ضعف و بی حیله آتش افروزان دارد و این ضعف در ایمان بیننده است و هر که ببیند سنگدان را در خواب تعقیب می کند تا آن را بگیرد پس در تعقیب است. فتنه و خاموش كردن آتش آن، و او از امر به معروف و نهي از منكر است، و نيز هر كه در خواب ببيند سنگدان را با دست گرفته است، يعنى نشان مى دهد كه مى تواند بر دشمن خود غلبه كند.

و فرار از مارمولک در خواب دلالت بر ضعف ایمان بیننده و نهی از منکر در دل دارد و هر که ببیند سنگدان او را در خواب می کشد به وسوسه می رسد و در آن غرق می شود و به وسوسه آن می افتد.

کشتن غاز در خواب به طور کلی دلالت بر غلبه بیننده بر دشمن خود دارد پس هر که ببیند سنگدان را می کشد و پشیمان می شود ایمانش ضعیف می شود و می ترسد که به وسوسه برگردد و هر که ببیند سنگدان را در خواب می کشد. و قادر نیست، امر به معروف و نهی از منکر می کند، اما جوابی نمی گیرد.

نیش گکو در خواب اینکه بیننده از غیبت یا همزن فتنه آسیب می بیند و دم گکو در خواب بریده می شود و دیدن دم گکو دلیل بر آن است که پس از پیروزی بر آن فتنه باز می گردد هر که بخورد. و غاز را در خواب کباب می کند، کیفر وسوسه دنیا و آخرت است و خداوند داناتر است (تعبیر خواب خوردن و غذا را به صورت کامل و دقیق بخوانید).

و تعبیر خواب در شیرینی خود می افزاید که دیدن گکوها در خواب برای زن به طور کلی بیانگر دشمنی تهمت زن است. هر كه ديد سنگدان او را تعقيب مي كند و از آن مي گريزد، ديده اش حاكي از زنان مجذوب جامعه مجاور بود و بصيرت مي كوشيد از آنها دور شود، ولي فايده اي نداشت و بر بدنش با اهل فتنه مي نشيند تا اينكه آنها یکی از نزدیک ترین افراد به او می شوند (تعبیر دیدن دوستان و دوست دختران در خواب را بخوانید).

خوردن گوشت گکو در خواب بیننده در غیبت و فسق فرو می رود و هر که در خواب ببیند که گکو او را گاز می گیرد وسوسه می شود و تهمت می زند و دیدن انبوه سنگدان در خواب برای زن بیانگر شایعه پراکنی در میان زنان است، سنگدان را در دست دارد. در دست اوست، پس بر دشمن خود پیروز است، تعبیر دیدن دهان بستن در رختخواب برای زن این است که شوهرش فاسق است یا جن در انتظار فتنه و فتنه بین زن و شوهر و دیدن سنگدان در مطبخ زن در خوردن یا از مال حرام نجس است و دیدن سنگدان در خواب برای زن حامله بیانگر همراهی اوست و خدای دان.

 • هر کس ببیند که سنگدان به او خیره شده است، نشان از بد اخلاقی دارد که می خواهد به او آسیب برساند.
 • صحبت کردن با سنگدان در خواب، یا هر که سنگدانی را دید که با او صحبت می کند و او را خطاب می کند، به شیاطین انسان نزدیک می شود و با آنها بچه داری می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که یک حشره بزرگ می کند، به دنبال وسوسه خاصی است، یا از یک شایعه حمایت می کند.
 • خواب دیدن مارمولک در محل کار بیانگر شایعات و چاپلوسی است.
 • دیدن سنگدان در محلی که پول و پول در آن نگهداری می شود به این معنی است که بیننده خواب باید پول را از کسانی که امیدوار به سرقت آن هستند محافظت کند.
 • دیدن سنگدان در خواب برای ثروتمند رقیبی پست است که آبروی او را می زند و برای فقیر غیبت و فتنه و سنگدان در خواب برای مؤمن است که دشمنانش با وجود نیرنگ های ضعیف منتظر او هستند و گناهکار دوستان او و کسانی هستند که با او می نشیند.
 • هر کس بر امر یا نیتی مقدم است و سنگدان را در خواب می بیند از آن دوری کند زیرا خیری در آن نیست و خدا داناتر است.
 • بدین ترتیب تعبیر دیدن مارمولک ها در خواب را به صورت مفصل در اختیار شما قرار داده ایم و امکان دریافت تعبیر ویژه خواب یا دید خود را از مترجم خواب در سایت هالوها و به صورت رایگان از طریق این لینک به شما یادآوری می کنیم. .

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا