تعبیر دیدن ناف در خواب و موارد دیدن ناف

تعبیر خواب ناف معنی دیدن ناف و بند ناف در خواب تعبیر تورم ناف در خواب و بیرون آمدن خون از ناف تمیز کردن ناف در خواب تعبیر دیدن ناف در خواب برای زن و موارد دیگر دیدن ناف در خواب

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که نماد خواب ناف این است که راه تأمین زندگی است.ناف در خواب بیانگر رابطه بینا و مادرش است، همچنان که ناف خانه راز تندرستی است، دیدن ناف بیانگر آن چیزی است که بدن از بیماری ها پنهان می دارد و آن خانه پول و خانه است. از خوشبختی می دانم در این مقاله به شما تقدیم می کنیم تعبیر دیدن مفصل ناف در خواب تعبیر دیدن ناف ورم کرده و تعبیر دیدن ناف فرورفته در خواب تعبیر بیماری ها و آفات ناف و بیرون آمدن خون از ناف در خواب تعبیر تمیز کردن ناف در خواب. و تعبیر دیدن بند ناف علاوه بر تعبیر خواب ناف برای زنان و موارد دیگر دیدن ناف در خواب.

ابن سیرین در تعبیر دیدن ناف در خواب می گوید دلالت بر همسر یا دوست دختر بیننده خواب دارد و ناف در خواب ممکن است نشان دهنده عزم و اراده باشد و هر آنچه را که خوابنده در خواب بد برای ناف می بیند در تعبیر به همسر یا معشوق یا نگرانی او منعکس می شود. و همچنین هر که ناف خود را زیبا و در سلامتی و امنیت و زیبایی ببیند، این امر بر همسرش نیز منعکس می‌شود، خداوند داناتر است. دیدن ناف در خواب، بیانگر پدر و مادر است، پس اگر پدر و مادرش زنده بودند و در ناف او مرض یا بیماری دیدند، نشان دهنده بیماری پدر و مادرش است و کسی که پدر و مادرش مرده و در او مرض دیده باشد. ناف نشان دهنده زادگاه بیننده است و دیدن ناف در خواب برای مسافر ممکن است نشان دهنده بازگشت او به وطن باشد و سخنان ابن سیرین در اینجا (تعبیر دیدن پدر و تعبیر دیدن مادر را بخوانید. در خواب تعبیر درد ناف در خواب ممکن است دلالت بر این باشد که بیننده به همسر خود ستم می کند و با همسرش بدرفتاری می کند و درد اطراف ناف در خواب به قوت و قدرت بیننده تعبیر می شود که چه ضعفی پیش آید. در آنها درد ناف و اطراف آن در خواب ممکن است حاکی از فقر و بیماری باشد و خداوند داناتر است.

شیخ عبدالغنی النابلسی در تعبیر دیدن ناف در خواب می گوید دلالت بر پدر و مادر دارد و بیانگر چیزی است که انسان از آن زندگی می کند و منبع رزق و روزی اوست.دیدن ناف در خواب در نابلسی بیانگر محل نگهداری پول و زن است. تندرستى و تعبير ورم ناف در خواب اگر بيننده در بيمارى يا بيمارى باشد ورم ناف نشان دهنده نزديك شدن مدت او باشد و هر كه در خواب بيند كه نافش ورم كرده است آن را باز كند. با دست او ممکن است نشان دهنده توسل به پس انداز یا باز کردن فروشگاه یا گاوصندوق باشد و ناف در خواب نیز حکایت از اسرار دارد و هر که او را در خواب ببیند دو راز دارد، ممکن است نشانگر دو دختر باشد که با آنها برکت می یابد.

و در مورد دیدن بیماری و تورم ناف در خواب ، تعبیر خواب در سایت شیرین خود می گوید.تعبیر بیماری ناف در خواب به طور کلی بیانگر حال بد بدن است و تعبیر دیدن درد ناف در خواب بیانگر هشدار دهنده درد روحی و اخلاقی است.لخته شدن روی ناف در خواب بیانگر انباشتگی پیوندهای خویشاوندی است و دیدن کپک در ناف یا پوسیدگی ناف در خواب بیانگر آرزوهاست و اما خروج کرم از ناف در خواب بیانگر تعداد زیاد است. از اولاد (تفسیر دیدن کرم در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید).

فضولات ناف در خواب بیماری صعب العلاج استدر حالی که بیرون آمدن مو از ناف در خواب بیانگر کوتاهی در حقوق پدر و مادر است و چرکی که از ناف بیرون می آید شکم را می برد و دیدن بیماری یا ضایعه ای در ناف شخص دیگر نشان دهنده تشخیص است. از اسرار نگرانی های او و دیدن بیماری یا ضایعه ای در ناف میت در خواب بیانگر خستگی او در اثر بیماری است، دیدن ناف متورم در خواب بدون ورم به معنای اسراف بیننده در خوردن و آشامیدن است. و اما تعبیر دیدن ناف متورم و متورم در خواب، بیانگر خودخواهی بیننده است و خداوند اعلم.

و تعبیر درمان ناف از بیماری در خواب درمان والدین همچنین ممکن است نشان دهنده دیدن عمل جراحی در ناف در خواب باشد که نشان دهنده عمل برای مادر یا پدر بیننده است.خانواده، کار و فرزندان، و خداوند متعال اعلم است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن تمیز کردن ناف در خواب می گوید بطور کلی دلالت بر مواظبت و مراقبت از آن یا ارتباط با رحم ها دارد و هر که در خواب ببیند که ناف خود را از خاک و مو پاک می کند، خویشاوندی خود را پیوند می دهد و پدر و مادر خود را گرامی می دارد و ناف را از خون پاک می کند. خواب این است که رحم خود را تسلیت می بخشد و رؤیت پاک کردن ناف بدون پاک کردن نشان می دهد که بیننده از بیماری بهبود می یابد و تعبیر بوی نامطبوع ناف در خواب که بیانگر رطوبت بدن است و هر که باشد. در خواب می بیند که ناف دیگران را پاک می کند، بین او و پدر و مادرش آشتی می کند، چنان که در ناف چیزی فرو می کند، دلالت بر این دارد که موجب خشنودی وابستگان می شود و خدا داناتر است.

و تعبیر دیدن بند ناف در خواب چنان که تعبیر خواب در حلاوت آن می گوید:

 • دیدن بند ناف در خواب عموماً بیانگر تامین زندگی و منبع پول است.
 • و هر کس در خواب ببیند که بند نافش به جای خود بازگشته است، در زندگی به دیگران وابسته است و خدا داناتر است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که بند ناف را قطع مى کند، آن کس را که مال مستمرى را تأمین مى کند قطع مى کند.
 • هر که در خواب ببیند که بند ناف نوزادی را تمیز می کند، پسری برای او به دنیا می آید یا از سالمندان مراقبت می کند.
 • و تعبیر خواب در سایت شیرین خود درباره دیدن ناف و بند ناف در خواب زن و دختر می افزاید:تعبیر دیدن ناف در خواب برای زن به طور کلی این است که به مادر بستگی دارد و تعبیر دیدن ناف در خواب برای زن باردار به طور کلی بیانگر نوزاد و حال اوست و خداوند اعلم. و در واقع آن را احساس می کند و ورم ناف در خواب زن متاهل و باردار نشان می دهد که او بارهای بیش از توان خود را به دوش می کشد و هر که جنین را در شکم ببیند که بند ناف را گرفته است، ممکن است نشان دهنده ضعف ساختار او باشد. و الله اعلم (تعبیر دیدن حاملگی و زن حامله را در خواب بخوانید).

  دیدن خون از ناف در خواب برای زن این نشان دهنده تولد یا قاعدگی او با توجه به حال او است و بیرون آمدن مو از ناف در خواب برای زن حق او را نسبت به خانواده کوتاه می کند، در حالی که چرکی که در خواب از ناف خارج می شود برای زن بیانگر آن است. كوتاه كردن حق اولادش ناف در خواب زن حامله نشان دهنده تولد اوست و هر كه بيند يك ناف در خواب بيش از يك ناف دارد اگر صلاحيت داشته باشد بيانگر كثرت فرزندان اوست.

  تمیز کردن ناف در خواب برای یک زن دلالت بر نظافت فرزندان و مواظبت به نظافت آنها دارد و اما بوی نامطبوع ناف در خواب بیانگر بیماری بیننده یا مرض فرزندش است و خدا داناتر است و هر که بیند حشرات از ناف او بیرون می آید خواب، پس فرزندانش دشمن او هستند و درمان ناف در خواب برای زن، معالجه بدن است، سالم است و هر که در خواب ببیند که بند ناف نوزادی را می‌برد، دلالت بر ولادت او دارد. او باردار است یا واجد شرایط بارداری و زایمان است.

  تعبیر دیدن ناف در خواب را به صورت کامل و دقیق که تعبیرگران بزرگ خواب ذکر کرده اند برای شما قرار داده ایم.و تعبیر خواب در سایت هالوها جزییات اختصاصی دیدن ناف در خواب را در اختیار شما قرار داده است و همچنین می توانید با کلیک بر روی این لینک مستقیماً تعبیر خواب خود را درخواست کنید.

  منابع و مراجع

  1. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا