تعبیر تاس در خواب و تاس در خواب

تعبیر دیدن تاس در خواب و علامت سنگ تخته نرد در خواب تاس بازی در خواب تعبیر خواب تخته نرد و تعبیر تاس انداختن در خواب زن و مرد.

نماد تاس در خواب با بخت و اقبال و ماجراهای مرموز همراه است که نمی توان نتایج آن را انتظار داشت.برخی از تعبیر کنندگان خواب دیدن تاس در خواب را با ارتکاب اعمال مذموم کلاهبرداری، کلاهبرداری و فریب مرتبط می دانند. تاس در خواب ممکن است نمادی از احساسات متلاطم در مواجهه با موقعیت های جدید، غیرعادی و مبهم باشید در این مطلب تعبیر دیدن تاس و تاس در خواب را به صورت کامل و دقیق می خوانید معنی تاس در خواب و پرتاب تاس در خواب تعبیر بازی تخته نرد و سود و زیان با تاس در خواب و موارد دیگر دیدن تاس برای زن و مرد.

 • ابن سیرین گفت: بازی با تاس در خواب بیانگر نزاع و مشاجره استو تاس در خواب نماد پول مشکوک و اعمال مذموم و نافرمانی است و تاس سفره در خواب ممکن است نشان دهنده تجارت باطلی باشد که در آن نافرمانی وجود دارد.
 • امام ابن شاهین ظهیری می فرماید: تاس در خواب، بیانگر امور زیانباری است که بیننده خواب به آن می پردازد و تاس زدن در خواب در تجارت گناه و در دعوا بی انصافی است. خدا می داند.
 • شیخ نابلسی می گوید: تاس در خواب، بیانگر همزیستی با مفسد و فاسق است.و چه بسا خواب تاس سفره دلالت بر تمسخر دین و اختلاف باشد و هر که در خواب ببیند که تاس می زند به نیرنگ و نافرمانی می پردازد و نمی داند زنده می ماند یا آشکار می شود. . .
 • تاس بازي با کسي در خواب به تعبير شيخ النابلسي رقابت در امر معاش است و اما ديدن سنگ تاس در خواب بدون بازي، بيانگر شخص منزوي و ظالم است که حقي ندارد.
 • گوستاو میلر گفت: “تاس در خواب یک گمانه زنی تجاری است که به بدبختی و شکست ختم می شود. شاید تاس در خواب نشان دهنده بیماری های عفونی باشد.”
 • تعبیر دیدن قمار در خواب بر حل آن را نیز اینجا کلیک کنید.

 • پرتاب تاس در خواب نمادی از ماجراجویی محاسبه نشده استپرتاب تاس در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش برای استفاده از یک فرصت غیراخلاقی باشد.
 • رویای پرتاب تاس در بازی تخته نرد ممکن است نشان دهنده رقابتی باشد که دورهایی دارد و همه آن نادرست است.
 • می گفتند: انداختن تاس در خواب، بیانگر سردرگمی و اندیشیدن در مورد چیزی است بدون اینکه برای رسیدن به آن تلاش کنید.
 • دمیدن تاس در خواب امری باطل است که بیننده خواب وارد آن می شودو چه بسا دمیدن تاس در خواب دلالت بر سحر و حسد و نگاه به بخت و اقبال و معاش مردم با چشم حسود باشد و خداوند داناتر است.
 • ابن سیرین گفت: انداختن تاس و صدای تاس در خواب، نماد رقابت و دشمنی است و اگر در خواب تاس صدایی نداشت، بیانگر مالی غصب و حرام است که بیننده نمی تواند آن را بگیرد.
 • بازی تخته نرد در خواب بیانگر اختلاف دو نفر است بر رزق یا اهمیت و اکثریت در خواب در بیداری غالب می شود و بازی تخته نرد در خواب بیانگر برنامه ریزی برای ماجراجویی مبهم است که نمی توان نتیجه آن را انتظار داشت.
 • در حالی که شرط بندی در بازی رومیزی در خواب حکایت از فریبی برای کسب سود و پول دارد و هر که ببیند در خواب روی شرط بندی میز بازی می کند، برای عاقبتی ناپسند به مسابقه حسادت شرافتمندانه می پردازد.
 • بردن تخته نرد در خواب بیانگر پیروزی در بیداری است و باختن بازی تخته نرد در خواب ضرر در بیداری است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفتند که تخته نرد در خواب بیانگر زندگی مشترک با افرادی است که بیننده خواب از معانی و حقیقت آنها اطلاعی ندارد. شاید بازی تخته نرد نشان دهنده دوستان بد باشد.
 • می گفتند که بازی تخته نرد در خواب نشان دهنده بخت بیننده در کار و طمع است، پس هر که در بازی تخته نرد در خواب خود برنده شود در بیداری او نیک بخت است و بالعکس.
 • تعبیر دیدن تخته نرد در خواب

  تعبیر دیدن شخصی که در خواب تخته نرد بازی می کند، بیانگر اعمال غیرمنتظره این شخص یا رقابت بین او و شریک بازی اش است و دیدن شخصی که میز را در خواب از دست می دهد، ممکن است نشان دهنده شکست تلاش او برای آسیب رساندن به صاحب خواب باشد. و خدا داناتر است.

 • از دست دادن تاس در خواب بیانگر بر هم خوردن بخت و اقبال و توقف برخی ماجراهاست.و شاید از دست دادن سنگ ریخته شده در خواب، نشان دهنده به هم خوردن یک مشارکت برای کشف مسائل مزاحم یا کلاهبرداری از طرف شریک باشد.
 • از دست دادن یک تاس در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که شانس شما را رها می کند و به جای تکیه بر شانس و شانس، باید تلاش بیشتری برای رسیدن به آنچه می خواهید انجام دهید.
 • جستجوی تاس در خواب نمادی از اضطراب ناگهانی به دلیل اتفاقات غیرمنتظره و غیرمنتظره است.
 • یافتن یک تاس در خواب ممکن است نشان دهنده بازگشت شانس به نفع شما در زمان مناسب یا از سرگیری شراکتی باشد که در آن رقابت و مشکلات زیادی وجود دارد.
 • تاس در خواب برای زن مجرد نشان دهنده نوسان ثروت اوست و در انتظار اتفاقی و هر که ببیند سنگی در دست دارد از ابتکار یا ماجراهای خطرناک می ترسد.
 • انداختن تاس در خواب برای زن مجرد بیانگر جسارت و عجله اوست و کارهای محاسبه نشده ای انجام می دهد که نتایج آن قابل پیش بینی نیست.
 • اگر زن مجردی در خواب معشوق خود را در حال بازی تخته نرد ببیند، او شایسته او نیست و شایسته ازدواج و خانواده نیست و سخن در اینجا برای میلر است.
 • تعبیر خواب سنگ تاس در خواب برای زن مجرد ممکن است این باشد که بدون اطلاع از نامزدش به نامزدی رضایت دهد و روزها چیزهای شگفت انگیزی را برای او آشکار کند که ممکن است خوب یا بد باشد.
 • سنگ ریخته شده در خواب برای زن متاهل نشان دهنده اضطراب و تنش در زندگی خانوادگی او استو اگر زن شوهردار در خواب ببیند که تاس می اندازد با ثبات زندگی خانوادگی خود قمار می کند و چه بسا آبرو یا رابطه خود را با شوهرش به خطر انداخته است شرایط شوهرش بین نرمی و نرمی است سختی یا بین فقر و غنا، و خداوند متعال داناتر است.

 • دیدن سنگ ریخته شده در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما کارها را به سرنوشت واگذار می کنید و خودتان تصمیمی نمی گیرید و تماشای بازی تاس در خواب نمادی از انتظار برای چیزی است که بدون موضع گیری در مورد آن نمی توان نتیجه ای را انتظار داشت.
 • پرتاب تاس در خواب ممکن است نمادی از آزمایش شانس و پیروی از شهود در روابط اجتماعی و عاطفی باشد و شما نمی توانید به طور واقع بینانه انتظار نتیجه را داشته باشید یا پرتاب تاس نشان دهنده آخرین تلاش بر اساس شانس است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب معاصر چنین گفته اند شکوفه دادن سفره در خواب بیانگر اضطراب در زندگی بیننده خواب در نتیجه سردرگمی، سردرگمی و انتظار است.اگر منتظر چیزی هستید و نمی توانید نتیجه آن را پیش بینی کنید، این ممکن است دلیل دیدن تاس در خواب شما باشد.
 • و هر که در خواب ببیند که تاس می زند و نمی اندازد، علامت آن است که از ماجرا می ترسد و اگر می خواهد نتیجه بگیرد باید وارد ماجرا شود.
 • بازی تخته نرد در خواب با شخصی که به او اعتماد دارید نشان دهنده شرکت در یک ماجراجویی است که برای هر دوی شما مفید استدر مورد رویای تاس بازی با دشمن، ممکن است با در نظر گرفتن اینکه چه کسی در بازی برنده می شود، غافلگیری های غیرمنتظره را نشان دهد.
 • و بازی های تاس مانند تخته نرد و لودو در خواب بیانگر موقعیت های خطرناکی است که باعث استرس شما می شود و شما را در دفاع از خود به مبارزه وا می دارد.
 • اگر در خواب انتظار تعداد یک تاس را داشتید و پیش‌بینی‌تان درست بود، فرصت خطرناکی را غنیمت می‌شمارید و سود زیادی از آن می‌برید.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا