تعبیر دیدن سنگ در خواب و تعبیر خواب سنگ

تعبیر دیدن سنگ در خواب و تعبیر خواب سنگ

مترجمان رویاها اتفاق نظر دارند که صخره‌های رویا مردانی سخت دل و در آن‌ها جهل و ناسازگاری است.در این مطلب تعبیر دیدن سنگ در خواب را به صورت کامل و دقیق می خوانید معنی راه رفتن روی صخره و صخره و افتادن سنگ از آسمان در خواب تعبیر صخره نوردی در خواب نماد صخره های سیاه و سفید و تعابیر دیگر دیدن صخره در خواب.

ابن شاهین الظهری می گوید: سنگ در خواب اگر نرم باشد نشانگر پول استو صخره های سخت یا ناهموار در خواب بیانگر مردی قوی و خطرناک است و جمع آوری سنگ در خواب نماد جمع آوری پول از سفر است و جمع آوری سنگ از کوه ها ممکن است نشان دهنده گرفتن پول از پادشاهان یا فرمانروایان باشد در حالی که در خواب سنگ از بیابان جمع آوری کنید. نماد پولی است که بیننده می گیرد با فریب تعبیر دیدن سنگ و سنگریزه در خواب را با کلیک در اینجا به صورت کامل و دقیق بخوانید.

راه رفتن روی صخره ها در خواب نمادی از اضطرار و پشتکار در جستجوی نیاز است یا تلاش برای رسیدن به هدفی دشوار و هر که در خواب ببیند که بر صخره راه می‌رود، به حاکم یا مدیری نیاز داشته باشد و تا به دست نیاورده در طلب آن اصرار کند، افتادن بر سنگ در خواب مانع است. و ممانعت از مطالبات

 • خواب دیدن سنگ هایی که از آسمان می افتند بیانگر بلایی است که در آن رخ خواهد داد ابن سیرین در آن مکان گفت: خواب سنگی که از آسمان فرو می ریزد، حکایت از فرمانروایی ظالم یا تسلط کارگزاران رئیس دارد.
 • الظهیری می گوید: هر که در خواب سنگی را ببیند که از آسمان فرو می ریزد، مردم آن مکان انتظار جنگ یا خشکسالی و گرانی و سختی زندگی را داشتند و اگر سنگ ها و سنگ ها پس از سقوط از آسمان شکسته می شد، بیشتر می شد. شدید و خشن
 • دیدن صخره ای که در خواب از آسمان فرو می ریزد و می شکند و سپس وارد خانه ها می شود، بیانگر مصیبتی است که وارد خانه سنگ می شود.
 • سقوط سنگ در خواب نیز حکایت از ادامه و شدت نگرانی های عمومی یا خصوصی دارد، شاید خواب سقوط سنگ از آسمان عذابی برای مردم آن محل یا خود بیننده بوده است.
 • فرمود ریزش ظاهری سنگ و صخره در دریا، بیانگر زیان بیننده در تجارت و مال یا از بین رفتن خواسته و امید است و خداوند متعال و دانا است.
 • سقوط سنگ از کوه در خواب

  سقوط صخره از کوه در خواب ممکن است بیانگر مرگ مردی باشد که به شقاوت معروف است و وزیر یا مدیر یا مانند آن باشد رهایی از ضرر و ظلم در بیداری و الله اعلم.

  حکاکی صخره در خواب نمادی از درخواست برای یک هدف دست نیافتنی استو هر که در خواب ببیند که در صخره ای کنده کاری می کند، برای رسیدن به هدفی دشوار و به دست آوردن آن به اندازه حفاری و کندن صخره در خواب می کوشد.مردم برای نوشتن نام دیگری بر آن. صخره در خواب ممکن است دلالت بر وساطت صاحب خواب برای این شخص داشته باشد یا به معنای اسم نگاه کند و خدا اعلم.

  سنگ های سیاه در خواب

  صخره سیاه در خواب مردی با اعتبار و قدرت است و صخره های سیاه در خواب سربازان یا مأموران نیرومند هستند، خواب نشستن بر صخره سیاه بیانگر منفعتی است که بیننده از صاحبان مناصب یا مقامات به دست می آورد یا او حجت است و صخره خاکستر در خواب رسوخ اوامر بینا و مقامی سریع و قوی و استوار است.

  سنگ های سفید در خواب

  صخره سفيد در خواب، صاحب منفعتي است كه به صاحب خود حسادت مي ورزد و صخره سفيد در خواب بيانگر پايداري بر حق و استواري عشق و محبت است.

  تعبیر دیدن سنگ سرخ در خواب

  صخره های سرخ در خواب افراد فاسدی هستند نشستن بر صخره سرخ در خواب بیانگر همنشینی با بدهی اندک و فساد است همچنین بالا بردن سنگ سرخ در خواب نشان دهنده باری است که بیننده به خاطر همراهانش بر دوش می کشد. سنگ قرمز، پیروزی و پیروزی بیننده در یک اختلاف.

  ساختن خانه از سنگ در خواب

  ساختن خانه سنگی در خواب بیانگر ازدواج برای مجردها و مجردها است.در مورد ثبات، پایداری و شادی.

  تعبیر خواب صخره های بیابان

  خواب صخره در بیابان بیانگر رزق و روزی و منفعت از مسافرت خاص است و هر که ببیند در صحرا بر صخره ای نشسته است برای رزق و روزی یا قدرت در سفر است و ان شاء الله نصیب او می شود. گفته شد صخره در بیابان بیانگر پایداری و استحکام و استقامت با وجود شرایط سخت است و از بشارت های فرج است در خواب تعبیر دیدن کویر در خواب را با کلیک بر روی این لینک به صورت کامل و دقیق بخوانید. .

  تعبیر قبه الصخره در خواب

  دیدن قبه الصخره در خواب به زیارت ارض مقدسه یا حفظ امان از علما و اهل فقاهت و تقوا است اجابت دعا و قرب تسبیح ان شاء الله تعبیر دیدن گنبد را در خواب بخوانید. در جزئیات با کلیک کردن اینجا.

  تعبیر سنگ پرنده در خواب

  دیدن صخره ای که در خواب پرواز می کند، بیانگر آن است که اتفاق عجیبی برای او رخ می دهد و بیننده و اطرافیانش او را تحسین می کنند، او سوار بر صخره ای می شود و با آن پرواز می کند، زیرا از مردی قوی و نیرومند کمک می خواهد که برآورده شود. خواسته های اوست و خداوند داناتر است.

  بیرون آمدن آب از سنگ در خواب

  بیرون آمدن آب از صخره در خواب دلالت بر تسکین و سود و رزق فراوان دارد، ابن شاهین می گوید هر که در خواب دید که به صخره برخورد کرد تا آب از آن خارج شود، اگر فقیر باشد خداوند او را بی نیاز می کند و درهای رزق و روزی بر او گشوده می شود و اگر صاحب خواب ثروتمند باشد، بیانگر افزایش مال و روزی و موفقیت در تجارت است، چنان که در خواب آب از صخره بیرون می آید، بیانگر قدرت و مناصب است. خدا بهتر می داند.

  دیدن نامی که در خواب روی سنگ نوشته شده است

  هر کس در خواب بیند که نامی بر صخره نوشته شده، تعبیر به معنی اسم است و خواب بر استواری آن معنا دلالت دارد، خدا می داند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا