تعبیر دیدن سبزی در خواب و تعبیر آن

تعبیر دیدن سبزی در خواب و معنی آن همه تعبیر خواب سبزی دیدن توسط مفسران بزرگ را از کتب معروف تعبیر جمع آوری کرده ایم.

سبزیجات در خواب

 • اگر دختری در خواب ببیند که سبزی می پزد، این بدان معناست که دلش برای کسی که همیشه در زمان عصبانیت او را می خواست تنگ می کند.
 • اما او با مردی ثروتمند و صادق ازدواج می کند و این رابطه بین آنها ناموفق خواهد بود.
 • و هر کس ببیند که از این امر به هر جهت دور است، نجات از غم و اندوه است.
 • خوردن کلم در خواب و چه بسا رؤیت او بر خوردن کلم دلالت دارد و در مورد بادمجان نماد غم و اندوه و اندیشه است.
 • همچنین بخوانید : فواید نوشیدن لیمو با معده خالی و قبل از خواب برای لاغری

  کرمانی با دیدن پیاز در خواب گفت

 • دلالت بر مال حرام یا سخنان زشت دارد، هر چند صاحب این بینش فرد صالحی باشد.
 • او را نماد خیر و نشانگر دین است و اگر فرد باطل باشد نشان دهنده جمع آوری مال حرام است.
 • سیر، زیرا دلالت بر تهمت زشت دارد، و گفته اند که پول حرام است، و خوردن آن پخته، نشانگر توبه است.
 • هویج چون وهم است مخصوصاً اگر تلخ باشد و دیدن پخته یا خوردن آن ضرری ندارد.
 • شاید نفع کمی بود، اما خسته، و می گفتند خوردن آن نشانه ضعف است.
 • گیاه سومر (رازیانه): هر که رازیانه دید و به وقتش خورد یا در وقت دیگری خورد، اشاره به غم و اندوه دارد و خوردن رازیانه ضرر و زیان است.
 • چه بسا دیدن آن در خواب و خوردن آن بیانگر این باشد که انسان در صورت بیماری شفا می یابد.
 • و اما دیدن شوید پول و خیر و منفعت است و هیچ ضرری ندارد.
 • گل کلم که در نزد عده ای به کلم معروف است، دیدن آن در زمان خود حاکی از فایده زنان است و پخته آن بهتر از خام است و خوردن آن بدون زمان نشان دهنده غم و اندوه است.
 • تره فرق می کند، می گفتند حرام مال و تعلل فقرا در حق و مدح زشت است، اما پخته خوردن آن بهتر است زیرا نشان دهنده توبه است.
 • ما برای شما انتخاب کردیم: 9 روش ساده برای کاهش وزن در یک هفته بدون رژیم

  الکرمانی در تعبیر دیدن سبزی در خواب و معنی آن گفته است

 • سیر دلالت بر غیبت دارد و اگر این بینا نیکوکار باشد اظهار نیکی می کند.
 • دیدن گشنیز سبز دلالت بر اندوه و اندوه دارد و با فروختن آن از آن نجات یافت.
 • کنگر نماد غم و اندوه کسی است که ببیند در وقت خود از آن می خورد و دیدن آن در خواب سبکتر از خوردن آن است و اگر خوردن آن به وقت خود نباشد این موثرتر.
 • و ابن سیرین درباره دیدن شلغم در آن گفت که خوابهایش تعبیر می شود همراه با غم و اندوه و خوردن از آن شدیدتر و گویاتر است.
 • و لوبیا چشم بلبلی در خواب، و ابن سیرین در این باره گفت: کسى که خود را در حال خوردن لوبیا چشم بلبلى در وقت خود دید یا در حال نپخته، خواه پخته شده باشد یا نه.
 • این محمود نیست و هم سبز است و هم خشک پس معنا یکی است.
 • همچنین بخوانید: 10 قدم برای شاد بودن در زندگی

  «جابر مغربی» از این خواب و دیدن سبزی گفت

 • در خوردن هویج اگر طعم آن شیرین باشد، نزد خویشاوندان یا دوستانش بهره مند می شود و اگر طعم آن ترش باشد، پشیمان می شود.
 • تارو امرار معاش است اما با سختی و خستگی و شاید نشانه تغییر خلق و خو و ناهمواری طبیعت باشد.
 • برای ترافل (قارچ) دلالت بر مردی پست است و مورد محبت بزرگواران است یا دلالت بر چیزی دارد که در او خوب نیست و اگر بزرگ را دید، حاکی از رزق و روزی زنان است.
 • جابر الغربی گفت: خوردن شلغم در خواب اگر پخته شود اشکال ندارد.
 • مغربی گفته است: دیدن سیر در خواب بیانگر گریه و اندوه و اندوه است و اگر آن را بخورید ضرر کمتری دارد.
 • و اما دیدن نعناع دلالت بر پریشانی و پریشانی دارد.
 • مارچوبه در تعابیر دو طرف است اگر دیده شد و پخته شد نماد رزق و روزی حلال است و اگر دیده شد و پخته نشد خیری در آن نیست.
 • همچنین بخوانید: 10 نکته برای رهایی از استرس و تنش

  تعبیر خواب دیدن سبزی برای واعظ

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

 • ابوسعید واعظ گفت دیدن هویج اگر بخورد نشانگر غم و اندوه است و خشک آن غم و توهم است.
 • تعبیر واعظ از بادمجان

 • ابوسعید واعظ بادمجان گفت وقتی به وقتش نرسد آسیب معیشتی است اما خستگی.
 • تعبیر خواب واعظ و پیاز

 • ابوسعید بر پیاز گفت: اختلاف است، زیرا ممکن است دلالت بر امور پنهان داشته باشد، و چه بسا مطلب ایرادی در آن باشد.
 • و آن به خاطر این است که خداوند متعال می فرماید: «آیا آنچه را که پست است با نیکوتر عوض می کنید؟»
 • شاید پول است و پوست کندن پیاز در خواب بیانگر چاپلوسی مرد است.
 • و واعظ درباره گشنیز گفت که در دین خود و دنیا مرد مفیدی است و خشک آن در درب سگک می آید.
 • بعضى از آنان گفتند: چه بسا رؤيت گشنيز خوردن، ابعاد عقل را به خاطر آنچه در ميان عوام مى گذرد، نشان دهد، گويى گشنيز عقل را دور مى كند.
 • و اما پیاز، نشانگر مردی بادیه نشین است که با الفاظ زشت او را ستودند.
 • زیرا هر کس در خواب این پیاز را با دست لمس کند، چیزی می خواهد که بسازد، پس از او ارثی است که برای او ستایش زشت است.
 • شاید برایتان جالب باشد: تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب و معنی آن

  تعبیر دیدن سبزی در خواب جعفر الصادق

 • صادق در رؤیت خوردن پیاز گفته است که آن را به سه صورت تعبیر کرده اند که حرام مال یا غیبت و پشیمانی است و گفته اند که بر سخنان فقیر و زشت و قرض اندک است.
 • همچنین فرمود هر که ببیند آن را بخورد مرض و گرفتاری و ورشکستگی می آورد.
 • چه بسا رؤیت خوردن بادمجان حاکی از وقوع آن چیزی است که او قصدش را اعم از خیر و شر داشته باشد، زیرا که درود خدا بر او فرمود: (بادمجان همان است که برای آن خورده شود).
 • ترخون (از تیره افسنطین) به بد صفت تعبیر می شود و ممکن است دلالت بر شخص بد و منشأ و کار بد داشته باشد.
 • الکرمانی گفت: شاید زغال در خواب بیانگر این باشد که دیدن آن نماد کسب منفعت است.
 • گفته شد که رؤیت پوست پیاز و پوست سیر حکایت از چاپلوسی با طلب پول دارد.
 • و اگر با آن چیزی را که شکر می‌کند ببیند، به آنچه اراده کرده است، رسیده است، ولی بعد از خستگی و سختی، و اگر ببیند که به آن تهمت زده شده، خیری در او نیست.
 • هر کس چیزی از آن را در او ببیند، دلالت بر این دارد که با مردی که در این مقام توصیف شده است، همراهی می کند و اگر بخورد، ضرر می کند.
 • و اما شغال، غم و اندوهی است که از جانب زن می آید.
 • همچنین بخوانید : فواید زیره با معده خالی برای لاغری و کاهش وزن

  سلمی در تعبیر دیدن سبزی در خواب گفت

 • هر کس سبزی را در جایی که در آن کاشته شده ببیند، هر چند نام آن را نداند، به طور کلی دلالت بر صالح بودن دارد.
 • و گفته شد که دیدن آن دلالت بر این دارد که هر چیزی از انواع آن طعم شیرینی دارد، سپس دلالت بر خیر و فایده دارد و هر چه تلخ است، دلالت بر شر و بیع و مضرات آن دارد.
 • و هر که ببیند شلغم آن را می خورد، به همان اندازه که خورده به او ضرر می رساند.
 • و هر که در خواب ببیند که ترافل (نوعی قارچ وحشی) می خورد، این شخص مال حلال می کند.
 • شاید برایتان جالب باشد: تعبیر دیدن خیار در خواب و معنی آن

 • و هر کس در خواب ببیند پیاز پخته می خورد، عاقبت امر او موجب توبه خالصانه می شود.
 • اگر کسی ببیند که گل کلم را با تخم مرغ می خورد، نشان می دهد که با زنان ازدواج می کند و ممکن است به این معنی باشد که از پول آنها می خورد.
 • جابر مغربی از دیدن سبزی در خواب گفت

 • هر کس ببیند چیزی از آن را می فروشد، دلالت بر غم و اندوهی دارد که از آن فروخته است.
 • و رؤیایی که او سبزیجات خورد، نشانه بخت عجیبی است.
 • مدتی فکر خواهید کرد که بسیار موفق بوده اید، اما متوجه خواهید شد که اندوه شما آشکارا به شما تحمیل شده است.
 • سبزی پژمرده، یا غفلت، بدبختی، پشیمانی کامل و اندوه می آورد.
 • در پایان ما، اگر سبزیجات می خورید، این به معنای شانس شگفت انگیز است، اما اگر سبزیجات آسیب دیده را ببینید، نمادی از غم و اندوه و مصیبت کامل هستند، پس ما را دنبال کنید تا با همه چیز جدید آشنا شوید.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا