خواب برای ابن سیرین حکایت از حاملگی دارد

لطفا

خدا را یاد کن و مولایمان محمد را درود فرست

رویاهای حکایت از بارداری توسط ابن سیرین در سطور زیر با شما در مورد مواردی صحبت خواهیم کرد که اگر در خواب شما ظاهر شوند نشان دهنده بارداری قریب الوقوع یک زن است.

فهرست

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

خواب برای ابن سیرین حکایت از حاملگی دارد

 • ابن سیرین اشاره کرد که مواردی وجود دارد که در خواب نشان دهنده حاملگی است از جمله موارد زیر.
 • خوردن گوشت شتر و دیدن گربه در خواب از خواب هایی است که برای زن نشان دهنده بارداری است.
 • دیدن موهای بلند و صاف و همچنین خرید زیورآلات برای زنان از جمله مواردی است که حکایت از نزدیک شدن به بارداری زن دارد که محقق ابن سیرین ذکر کرده است.
 • همچنین ذبح گوساله و تخم مرغ و قربانی در خواب از نشانه های بشارت دهنده حاملگی زن است ان شاء الله.
 • رویاها نشان دهنده بارداری قریب الوقوع است

 • فرشته های سفید
 • خرید لباس
 • اسب و شمشیر
 • نیزه و نیزه
 • آهو و گوسفند
 • سیب و هلو
 • میوه هایی که نشان دهنده بارداری در خواب کیوی است

 • میوه کیوی در خواب برای زن متاهل نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری زن است انشاالله.
 • هلو

 • هلو برای زن متاهل در خواب نیز ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری یک زن باشد.
 • سیب

 • به همین ترتیب، سیب برای زن شوهردار در خواب ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری پسر باشد و خدا بهتر می داند.
 • رویاهایی که نشان دهنده بارداری با دوقلوهای مذکر است
 • میوه هلو

 • میوه آویشن از جمله میوه هایی است که اگر در خواب برای زن متاهل ظاهر شود انشاءالله حامل تعابیر حاملگی با دوقلوهای پسر است.
 • گوسفند را ذبح کنید

 • اگر زن متأهلی در خواب ببیند که دو گوسفند ذبح می شوند، ان شاء الله نشان دهنده بارداری در پسران دوقلو است.
 • رویاهایی که نشان دهنده بارداری هستند، شیر دادن به نوزاد است

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که دختری را شیر می دهد، دلیل آن است که زن حامله می شود و خدا بالاتر و داناتر است.
 • طلا

 • به همین ترتیب، اگر زنی متاهل ببیند که زیورآلات طلا با لوب پوشیده است، ممکن است نشان دهد که او یک زن باردار است.
 • موهای نرم بلند

 • موهای بلند و صاف در خواب مژده نزدیک شدن حاملگی زن با زن است انشاالله.
 • گل رز و گل

 • اگر زن متاهلی گل رز و گل ببیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که انشاءالله در دوره آینده دختری را باردار خواهد شد.
 • خواب ها نشان دهنده بارداری در همان ماه است

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شیر از سینه هایش جاری می شود، برای زن از نشانه های حاملگی است و خداوند اعلم.
 • باران شدید

 • همچنین اگر زن شوهردار ببیند که از آسمان آب و باران زیادی می بارد، از نشانه های باردار بودن زن است.
 • برگ انگور

 • همچنین دیدن برگ انگور در خواب برای زن متاهل ممکن است به خواست خدا نشان دهنده بارداری باشد.
 • دستبند طلا

 • همچنین اگر زن متاهلی در خواب ببیند که دستبند طلا بسته است، ممکن است به خواست خدا حامله شود.
 • اعدادی که نشان دهنده بارداری در خواب هستند

 • عدد صفر عدد صفر یکی از اعدادی است که انشاالله به زودی حاملگی را بشارت می دهد.
 • عدد نه نیز یکی از اعدادی است که انشاالله به زن متاهل خبر نزدیک شدن به بارداری را می دهد.
 • عدد ده نیز یکی از اعدادی است که انشاءالله نویدبخش وقوع بارداری است.
 • پیام های بارداری

 • دانشمندان نشان داده اند که پیام های زیادی وجود دارد که ممکن است خبر از بارداری در خواب بدهد که از جمله آنها می توان به …
 • سکه ها

 • محقق ابن سیرین نیز اشاره کرده است که دیدن سکه در خواب معنایی دارد که برای زن حامله می شود.
 • میوه

 • اگر زنی در خواب ببیند که در حال چیدن میوه است، نشانه آن است که ان شاء الله زن به زودی حامله می شود.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او توجه داشته باشد و در اثر بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. (شیخ محمد بن صالح بن عثیمین)

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا