دیدن میوه ها در خواب و تعبیر خواب میوه ها به تفصیل

میوه ها در خواب، تعبیر دیدن موز و انگور، دیدن هندوانه در خواب، سیب و به در خواب و موارد دیگر دیدن میوه ها در خواب.

تعبیر دیدن میوه ها یا میوه ها در خواب با ماهیت میوه ها در بیداری تفاوت چندانی ندارد، اگر برخی از نمادهای انواع خاصی از میوه ها مانند سیب، انگور و انجیر را در خواب حذف کنیم، می توان گفت که همه میوه های شیرین و تر در خواب دلالت بر آسایش و لذت و رزق و روزی دارد، میوه های سفت چطور؟یا در خواب خشک می شوند؟

در این مقاله؛ با توقف در معنای کلی دیدن میوه ها و سپس عبور از معانی معروف ترین انواع میوه ها با تعبیر دیدن میوه ها در خواب آشنا می شویم.

از سوره مبارکه یس از قرآن کریم: «إِنَّ الْجِنَّةُ الْمُشْغَلُونَ الْمُسْتَعِینُونَ».ابن سیرین می گوید دیدن میوه های شیرین در خواب تعبیر به شیرینی آنها می شود و در مورد میوه های ترش یا تلخ نیز چنین است و مزه شیرین اگر در خواب برای میوه ترش باشد تعبیر به شیرینی آن می شود بله. «میوه ها (55) آنها و همسرانشان» (تفسیر نکاح را به تفصیل بخوانید) و میوه های جامد در خواب بهتر از خیس است، به طور کلی بیننده رزق است، اگر غنی باشد ثروتمندتر می شود. و اگر فقیر باشد حالش را بهتر می کند (تعبیر خواب غذا و خوردن را در خواب بخوانید)

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن میوه ها در خواب می گویدمیوه از فضل و رحمت خداوند نسبت به بندگان است، زیرا به دلیل طعم و عطر شیرین از چشیدن و لذت بردن از آن لذت می برند و به طور کلی دیدن میوه در خواب در فصل آن به رزق تعبیر می شود. گاهى بر حسب رؤيت و احوال آن به آنچه شايسته آن است تعبير مى‏شود و ديدن ميوه‏هاى كمياب در خواب به روزى بيننده آن تعبير مى‏شود از جايي كه به حساب نمى‏آيد و به آسانى و سبك تعبير مى‏شود. رزق بینندگانش انشاالله.

موز در قرآن کریم در فرموده خداوند متعال آمده است:ابن سیرین گوید: دیدن موز در خواب، دلالت بر مردی ثروتمند دارد و دیدن درخت موز در خانه، نشانگر نوزاد است و زردی و اسیدی بودن موز در تعبیر خواب تأثیری ندارد تا تعبیر بر آن غالب شود. شیرینی آن و میوه در خواب که دیدن آن در حالی که فصلش نیست در تعبیر بد است ابن سیرین می افزاید که دیدن موز در خواب بر حسب حال بیننده معنی آن متفاوت است دیدن موز برای سالک دنیا رزق دنیوی است و دیدن موز برای طالب دین و آخرت قوت در عبادت است.شیخ النابلسی در تعبیر دیدن موز در خواب به پول و جنین در جفت با ابن سیرین هم عقیده است. می افزاید که خوردن موز برای شخص بیمار در خواب برای او خوب نیست زیرا ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به زندگی او باشد و خوردن موز در خواب مالی است که بیننده خواب از شریک زندگی خود یا مرد غیر عرب و خداوند دریافت می کند. بهترین می داند

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن موز در خواب می گویددیدن موز در خواب، بیانگر ایمان است، زیرا از میوه های بهشتی است، به فرموده خداوند متعال در سوره واقعه: «و اصحاب الحق اصحاب الحق (27) در سدر له شده. (28) و ساقه له شده در خواب نشان می دهد که موز می خورد (29) واجب یا واجب انجام می دهد ولی هر که ببیند در خواب به دیگری موز می دهد امر به معروف کرده است.

باغ انگور در خواب به گفته ابن سیرین، زن را نشان می دهدابن سیرین در تعبیر دیدن انگور در خواب گوید که تاکستان انگور بر زن و همبستر است، زمستان جایی است که کارها در آن سخت و بر خلاف هوس است و انگور سیاه در خواب خیری ندارد هر چند در آن باشد. وقتش دلالت بر ترس و عذاب به مقدار دانه دارد و چه بسا پول زودگذر باشد و اما انگور سفید در خواب به تعبیر ابن سیرین شیره دنیاست در زمان خود و دیدن آن. بموقع پول قبل از وقتش است و همچنین دیدن کشمش در خواب همه رزق و نیکو است و خوشه انگور در خواب مبلغی است که بیننده از همسرش می گیرد در خواب آن را می بیند. حاکی از بهره مندی مردم با اطاعت و دین است. (تعبیر خواب مشروب را مفصل بخوانید)

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن انگور در خواب می گویددیدن انگور در خواب، بیانگر رزق و روزی است، دیدن انگور در خواب، بیانگر رزق و روزی بیننده است.

تعابیر متعدد و متناقضی از خوردن انجیر در خواب وجود داردابن سیرین می گوید که بیشتر تعبیر کنندگان خواب از دیدن انجیر در خواب بیزار بودند و آن را دلالت بر نگرانی و عبوس و عبوس می دانستند، زیرا درخت انجیر پناهگاه مارها است (تعبیر دیدن مار و مار در خواب را بخوانید). و انجیر درختی است که آدم علیه السلام از آن برگهایش را گرفت تا خجالتش را بپوشاند، خواب ممکن است مال زیاد باشد و خوردن انجیر در خواب، نشان دهنده کثرت فرزندان و کم خوردن باشد. از آن رزق حلال است و درخت انجیر در خواب نشان دهنده مردی قوی و ثروتمند است که دشمنان اسلام را پناه می دهد و هر که در خواب ببیند انجیر می خورد بر او صلوات می آید و خوردن چند انجیر اندک است. رزق و روزی

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن انجیر در خواب می گویددیدن انجیر در خواب بیانگر پوشاندن حرام است، خوردن انجیر در خواب بیانگر این است که بیننده عیب جسمی یا اخلاقی خود را می پوشاند و خداوند کسانی را که او را می پوشانند می پوشاند.

دیدن سیب در خواب امرار معاش یا امتحان استابن سیرین در تعبیر دیدن سیب در خواب می گوید سیب شوق مرد است و دیدن سیب برای هر کس به قدر مقدر است، سیب در خواب مال پادشاه است، تجارت تاجر، زراعت. مزارع… و غیره… به مقدار سیبی که در خواب به دست می آورد و از آنها می خورد و از آنها لذت می برد یا بدون خوردن آنها مالک می شود یتیم و خدا اعلم النابلسی می گوید سیب در خواب دلالت بر کودکان و زیبایی چهره دارد، همانطور که سیب نشان دهنده میل جنسی زیاد است و سیب شیرین در خواب بهتر از ترش است.

در مورد دیدن درخت به در خواب،به گفته ابن سیرین، به در خواب، به دلیل رنگ و سختی و سختی خوردن آن، منفور همه تعبیر کنندگان است، اگر به نشان دهنده بیماری نباشد، نشان دهنده مسافرت و درخت به بیانگر مردی نافرمان است. النابلسی در تعبیر دیدن به در خواب می گوید که خوردن به در خواب شفای بیماری است، ممکن است به نشان دهنده زنی زیبا و ارجمند باشد و به سبز در خواب بهتر از زرد است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن سیب و به در خواب می گویددیدن سیب در خواب، بیانگر فتنه است. هر کس در خواب ببیند که سیب می خورد، قانون یا دستوری را زیر پا می گذارد. هر که در خواب ببیند که در خواب بِه می خورد، سلامتی او تقویت می شود و پس از دادن به به ابوذر، به قول او سلام الله علیها باز می گردد که «مَا تَکُرُوا أَبَوْذرَ أَبْوَذِرَ أَبْضَرَ القلِبِ». ”

تعبیر دیدن هندوانه قرمز و هندوانه زرد در خواب چیست؟ابن سیرین گوید: دیدن هندوانه سرخ در خواب، دلالت بر مرض بسیار دارد و هر که در خواب به هندوانه ای مبتلا شود، از جایی که به حساب نمی آید، نگران و اندوه می شود، دلالت بر طلب اختیار دارد و بیننده آنچه را به دست می آورد. سریع درخواست می شود النابلسی درباره هندوانه سبز در خواب می گوید که بیانگر نگرانی و حبس و بیماری بسیار است و خوردن هندوانه در خواب برای کسی که زندانی بوده نشان دهنده آزادی او از زندان است (تعبیر خواب زندان را بخوانید). هندوانه ممکن است در خواب بیانگر بیکاری باشد، هندوانه زرد ممکن است به دلیل زبری پوست و رنگ زرد، نشان دهنده زنی با صفات زیبا و عیب های ضعیف باشد، اما گوشت آن خوش طعم است. تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن هندوانه و خربزه در خواب می گویددیدن هندوانه در خواب دلالت بر آرامش خاطر دارد پس هر که در خواب ببیند که هندوانه می خورد غم و اندوهش را می برد و هر که ببیند هندوانه را به دیگران می دهد او را دلداری می دهد و به او اطمینان می دهد و هر که در خواب ببیند به دیگران طالبی می دهد سپس او را معالجه می کند و شفا می دهد و شفا به اذن خداوند متعال است.

از جمله تعابیری که مترجم خواب در وبسایت شیرینش درباره دیدن میوه ها در خواب به شما ارائه کرده است:دیدن مرکبات در خواب بیانگر ارتکاب گناه و گناه است. هر که ببیند مرکباتی می خورد، شرعا را زیر پا می گذارد، پس خدا را ببخشد و دست از آن بردار، عمل صالح و نیکو و هر که در خواب ببیند که به دیگران انار می دهد، حاجت برادرش را برآورده می کند. النابلسی گوید حب انار در خواب رزق آسان و بدون خستگی است، آرام می گیرد و هر که ببیند به دیگران گلابی می دهد، بدش می آید.

خرید و فروش میوه در خواب بیانگر کار زیاد با بازدهی کم است.گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر خواب دیدن میوه ها در خواب می گوید: دیدن میوه ها در میان برگ های سبز آنها، بیانگر آینده ای سعادتمند است و خوردن میوه ها در خواب، اگر رسیده باشند، بیانگر ثروت فراوان و نامحدود است. همچنین خرید و فروش میوه در خواب بیانگر کار زیاد بدون بازدهی خوب است و خوردن میوه های نارس ممکن است به معنای از دست دادن ارث باشد.

منابع و مراجع addremove

[1] معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.[2] «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.[3] “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا