تعبیر خواب که صورتم در خواب سوخته ابن سیرین

تعبیر خواب که صورتم در خواب سوخته ابن سیرین

تعبیر خواب که صورتم در خواب سوخت توسط ابن سیرین.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب که صورتم در خواب سوخته ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند صورتش در آتش سوخته است، نشانة آن است که منافقی است که مردم را غیبت می کند و از شرح حال آنها بسیار می گوید.
 • خواب آتش زدن صورت، علامت آن است که انسان مرتکب گناه و نافرمانی می شود و باید هر چه زودتر توبه کند و به درگاه خداوند متعال بازگردد.
 • صورت سوخته در خواب نشانه تغییر عادات بد و جایگزینی آنها با عادات جدید در دوره آینده است.
 • سوزاندن صورت با آتش در خواب، نشانه آن است که در شخصیت او نکات منفی وجود دارد و باید هر چه زودتر برای تغییر آن تلاش کند.
 • تعبیر خواب زیبا شدن صورتم در خواب ابن سیرین

 • تعبیر دیدن چهره زیبا در خواب، نشانه خوش شانسی و اتفاقات خوبی است که برای او پیش خواهد آمد.
 • وقتی در خواب می بینید که صورت زیبا می شود، نشانه آن است که در آن روزها به خواب بیننده مژده می رسد.
 • مردی که در خواب می بیند صورتش زیبا شده است، نشانه کار جدید یا سفری است که به زودی در زندگی او خواهد رفت.
 • زیبایی صورت در خواب به طور کلی برای بیننده نشانه خیر و برکت و سعادت است.
 • تعبیر خواب صورت من که در خواب نور می تابید توسط ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند صورتش نورانی می‌درخشد، نشانه نیت پاک و نیکی او در آن ایام است.
 • دیدن چهره ای که در خواب نور می تابد، بیانگر اعمال نیک در زندگی است و اینکه او انسان بسیار خوبی است.
 • خواب دیدن چهره ای که در خواب نوری می تابد، نشانه رهایی از گناه، نافرمانی، توبه و بازگشت به سوی خداوند تبارک و تعالی است.
 • وقتی دختری در خواب می بیند که صورتش نور می درخشد، نشان از خوش اخلاقی اوست و انسان خوبی است که فریب نمی خورد.
 • تعبیر خواب که صورتم همه قرص است در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که قرص هایی در صورتش ظاهر شده است، نشان از مشکلات و اختلافات بزرگی است که از آن رنج می برد.
 • مردی در خواب دید که دانه هایی در صورتش ظاهر شد و لکه های سیاهی نشان از گناهان و نافرمانی هایی که مرتکب شد و باید توبه کند و به درگاه خداوند متعال بازگردد.
 • مشاهده جوش های صورت نشانه انباشته شدن بدهی ها و مشکلات مالی زیادی است که در آن زمان دچار آن می شود.
 • خواب دیدن قرص در صورت در خواب، نشانه آرامشی است که شخص به دلیل تمام معانی، مشکلات و اختلافات زناشویی که در زندگی او وجود دارد، به آن نیاز دارد.
 • تعبیر خواب ترسیده شدن صورتم در خواب ابن سیرین

 • دیدن چهره ای ترسناک در خواب، نشانه عواقب بدی است که در روزهای آینده دچار آن خواهد شد.
 • وقتی شخصی در خواب چهره ای ترسناک می بیند، نشانه اعمال بد اوست که باید در روزهای آینده رفتار خود را تغییر داده و اصلاح کند.
 • خواب دیدن چهره ای که در خواب ترسیده است، نشانه نزدیک شدن مصیبت بزرگی است که به زودی بر سر یکی از اقوام یا دوستان خواهد آمد.
 • خواب دیدن چهره ترسناک در خواب، نشانه مشکلات و مشکلات دنیا در روزهای آینده است.
 • تعبیر خواب که صورتم در خواب مخدوش است ابن سیرین

 • رویایی که چهره یک دختر مجرد را مخدوش می کند، نشانه آن است که در دوره آینده مورد بی عدالتی بزرگی قرار خواهد گرفت.
 • خواب زن متاهل که چهره اش درهم رفته است، نشان از گرفتاری ها و نگرانی های فراوانی است که از آن رنج می برد.
 • اگر زن باردار ببیند صورتش تغییر شکل داده است، نشان دهنده نگرانی ها، بحران ها و گرفتاری های فراوانی است که می گذراند.
 • چهره در خواب مخدوش می شود، نشانه درگیر شدن او در برخی مشکلات و بحران های بزرگ و بی پولی است.
 • تعبیر خواب چاق شدن صورتم در خواب ابن سیرین

 • اگر مرد ببیند که صورتش بسیار چاق شده است، نشان از مقام بلندی است که به دست می آورد.
 • خواب دیدن صورت چاق در خواب، نشانه افزایش پول و رزق و روزی وسیع برای بیننده خواب است.
 • مشاهده افزایش وزن و افزایش صورت و چاق شدن نشانه تغییرات مثبتی است که در دوره آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • اگر ببیند که دردش چاق شده، ولی رنگ آن زرد است، نشانه آن است که بیماری هایی دارد که تا شفا پیدا کند، او را بسیار خسته می کند.
 • تعبیر خواب تمام صورتم با مو در خواب ابن سیرین

 • اگر زن حامله ببیند که موی زیادی در صورتش ظاهر شده، نشانه آن است که فرزند پسر به دنیا آورده است.
 • دیدن موی صورت در خواب، نشانه افزایش رزق و روزی و مال فراوان است.
 • دیدن مو در صورت، برای بیننده خواب، نشانه خوشبختی و خبر شادی برای او است.
 • خواب دیدن صورت پر از مو در خواب، نشانه ای از اتفاقات خوب و برکات آینده در زندگی در آن روزها است.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب در مورد چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا