خیاطی در خواب و تعبیر دیدن نخ و سوزن

خیاطی در خواب تعبیر دیدن نخ و سوزن در خواب دیدن لباس خیاطی و چرخ خیاطی در خواب تعبیر دیدن مفصل دوخت زن و موارد دیگر دیدن خیاطی در خواب.

خیاطی در اصل بر اساس جمع کردن پارچه و بستن آن برای بهره مندی از آن یا تعمیر خرابی است و دوخت در خواب چنانکه خواهیم دید از این معنا خارج نمی شود. تعبیر دیدن خیاطی در خواب مفصل، با نگاه به معنی نخ سوزن و تعبیر رؤیت دوخت لباس، علاوه بر تعبیر بینای دوخت زن، تعبیر خواب خیاط یا کار خیاطی و موارد دیگر رؤیت. خیاطی در خواب

«خیاطی در خواب ترکیب و ترکیبی است بین پراکنده یا مناقشه».

 • ابن سیرین در تعبیر دیدن خیاطی در خواب می گوید که خیاطی بیانگر هماهنگی و انسجام است و دیدن خیاطی به طور کلی بیانگر اجتماع و قرب است و هر رؤیایی تعبیر خود را بر جزئیات خود و حال بیننده دارد.
 • این همان چیزی است که شیخ نابلسی نیز به آن می رود و اضافه می کند که دیدن خیاط ممکن است دلالت بر نویسنده یا عقد کند و خدا اعلم.
 • این همان چیزی است که مترجم خواب در وب سایت شیرین خود به آن می رود، زیرا می گوید که دوختن در خواب بیانگر اصلاح، پنهان کاری، عشق و محبت است.
 • او اضافه می کند که دیدن خیاطی بعد از استخاره در مجموع خوب است مگر اینکه بیننده برگردد و بخیه های خود را جدا کند که دلیل بر انحلال شراکت یا طلاق است و خداوند اعلم.
 • “خیاط در خواب شخصی است که به دنبال آشتی بین مردم است.”

 • ابن سیرین می گوید: دیدن خیاط در خواب، دلالت بر مردی صالح دارد که بین مردم کارها را درست می کند و برکاتش به ارجمند و متواضع می رسد و به دست خیاط در خواب، کارها شفا می یابد و کارها بهبود می یابد. به خواست خدای متعال به عدالت و هماهنگی بیایید.
 • النابلسی می گوید خیاط در خواب دلالت بر صمیمیت و درستی دارددیدن خیاط در خواب ممکن است بیانگر این باشد که از کاری که انجام داده است پشیمان است و از آنچه از دست داده است پشیمان شده است.
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او هر که در خواب ببیند که با خیاط است، با پیرمرد یا عالمی نشسته است، و هر که ببیند خیاط دارد اندازه های خود را می گیرد، پس با مردی عاقل مشورت می کند.
 • دیدن خیاطی که در خواب کار خود را انجام می دهد، بیانگر آموختن حکمت و آشتی بین مردم و خواب است.
 • هر کس از خیاط لباسی را که به او نمی آید ببرد، از خواستگاری که به او نمی آید خواستگاری می کند یا خواستگاری که به او نمی آید به او نزدیک می شود.
 • و اما کسى که لباس زيبا از خياط بگيرد، انشاءالله ازدواجش موفق است و ديدن نزاع با خياط، بيانگر فطره يا نزاع با خانواده زن است.
 • دوختن لباس رایگان در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش برای تسهیل ازدواج باشد

 • ابن سیرین گوید: هر که در خواب ببیند که در خواب برای خود لباس می دوزد، امور دینی خود را درست می کند.و اما کسى که ببیند در حال دوختن لباس است و موفق نمى شود یا خوب دوخته نمى شود، پس مى خواهد کارى جداگانه جمع کند، ولى نمى تواند آن را جمع کند.
 • و اما کسی که در خواب دید که لباس همسرش را می دوزد، این مصیبتی است که به او خواهد رسید.
 • ابن سیرین نیز گوید: کسى که در خواب لباس خود را بدوزد به او نیکى مى کند; اگر فقیر باشد خداوند او را بی نیاز می کند و اگر از خانواده یا عزیزانش جدا شود خداوند او را محشور می کند و اگر مفسد باشد خداوند کار او را اصلاح می کند.
 • و دیدن خیاطی و وصله نشانگر توبه و بازگشت از گناه به ویژه غیبت است و اگر دوخت در خواب صحیح بود توبه او صحیح بود. تعبیر دیدن لباس و لباس را مفصل بخوانید
 • و تعبیر خواب در شیرینی او می گوید که دوختن لباس در خواب عموماً بیانگر ازدواج و دوستی و محبت است، پس هر که ببیند در مقابل اجرت لباس مردم را می دوزد یا معلم است یا عقد می کند. مردم، یا در امور تسهیل ازدواج قدم برمی دارد.
 • و اما کسی که می بیند لباس مردم را مجانی می دوزد، این نشان می دهد که او به آشتی بین دو نفر که قصد ازدواج دارند کمک می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که لباس اهل خانه خود را می دوزد، دلیل است که آنها را حفظ می کند و با آنها همراهی می کند و در صدد رفع شکاف و پرهیز از اختلاف بین آنها است.
 • و دیدن دوخت پیراهن در خواب، بیانگر حفظ همسر است.
 • و اما دوختن شلوار در خواب موجب حفظ عزت و شرافت است و هر که در خواب لباس زیر خود را بدوزد با پاکدامنی فقر و نیاز خود را می پوشاند و خداوند داناتر است.
 • نخ در خواب ممکن است نشانه ای باشد و سوزن روی زنان استابن سیرین می گوید نخ در خواب نشانگر آمادگی برای چیزی است; پس نخ، عدد بیننده است، و دوام نخ، دوام کیت اوست، در حالی که النابلسی در تعبیر دیدن تارها در خواب می افزاید که نخ دلالت بر دلیل دارد; هر که نخی گرفت، دلیل می‌خواست و برایش محقق می‌شد، زیرا خداوند متعال می‌فرماید ((تا ریسمان سپید از نخ سیاه برای شما متمایز شود)) و در مورد نخ سفید، صبح است و سیاه شب است. و نخ به جادو گره خورده است. اگر شتری را با نخ ذبح کند یا با نخ تابیده به دار آویزد، موجب فساد می شود.

  دیدن سوزن در خواب

 • و اما سوزن در خواب، به گفته ابن سیرین، زن را نشان می دهد و در خواب نخ با سوزن فرو بردن، به معنای ازدواج و آمیزش است در زهر خیاط.
 • نخ و سوزن در خواب نیز بیانگر پند و اندرز و تلاش در راه حق است، به ویژه اگر بیننده لباس مردم را با آن بدوزد، ابن سیرین می افزاید: سوزن در خواب ممکن است نشان دهنده مرد یا زنی باشد که به دنبال هماهنگی با مردم است.
 • دیدن سوزن در خواب به این معنی است که بیننده خواب یکی از اسرار خود را فاش می کند که به ضرر او می شود و دیدن سوزن در خواب با خیاطی بهتر از دیدن سوزن بدون کار با آن است.
 • همینطور حالت سوزن در خواب به نتیجه امری که بیننده خواب می خواهد تعمیر کند یا ترکی که می خواهد تعمیر کند تعبیر می شود; اگر سوزن او بشکند یا آسیب ببیند، در بیداری و همچنین دیدن سوزن در حال دزدیده شدن، گم شدن، آسیب دیدن و مانند آن منعکس می شود، همه این بینش ها حکایت از تقسیم کارها و شکست تلاش ها دارد.
 • این همان چیزی است که شیخ نابلسی عموماً به آن می رود و اضافه می کند که ابلیسک در خواب مانند سوزن است و دیدن سوزن یا ابلیسک برای زن حامله یا شوهرش دلالت بر مؤنث بودن نوزاد و خداوند اعلم دارد وگرنه دلالت بر آن دارد. مسافرت رفتن. (تفسیر رؤیت سفر را به صورت کامل و دقیق بخوانید)
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او تعبیر دیدن سوزن در خواب گفتار نرمی است که به قصد اصلاح به دل نفوذ می کند و دیدن دوخت با سوزن مجلس پیوندهای محکم و جوش آنها پیوند محکم است.
 • در مورد دیدن سوزنی که انگشت بیننده را در خواب فرو می کند در حالی که او در حال بخیه زدن است، این نشان دهنده تلاش یا پول برای آشتی دادن رابطه است.
 • و اما هر که ببیند می‌کوشد چیزی را در سوزن فرو کند، محال و دلیل می‌طلبد.
 • دیدن سوزن شکسته در خواب، بیانگر پاسخ به درخواست و امتناع از ادرار است، و هر که ببیند دنبال سوزنی می گردد و آن را نیافت، بیانگر خروج مشتاق اوست. مادر، همسر یا خواهر، و خدا بهتر می داند.
 • و نخ در خواب تعبیر به بلند و ضخیم و رنگهای آن چنانکه می گوید گویای شیرینی آن است.هر که ببیند در خواب می‌خواهد تارها را بگشاید، پس در حل اختلاف بین مردم می‌کوشد، و هر که نخ نازک را در خواب ببیند، امتداد یا قدر و منزلت یا کم حقی است زیرا بریدن آسان یا سرچشمه شناخته شده کم است اما دائمی است و اما نخ ضخیم در خواب منشأ لطافت تمام نشدنی است ممکن است تعبیر به مادر یا همسر خوبی شود که او را حمایت و حمایت می کند. شوهر.

  و رنگهای تارها اگر در خواب معنی داشته باشد چنین تعبیر می کنند:

 • نخ سفید در خواب به پول حلال تعبیر می شود و به نوعی تعبیر می شود که جز رضای خدای متعال قصدی در پشت آن نیست.
 • نخ قرمز نشان دهنده ارتباط با عشق یا مهربانی است.
 • نخ زرد در خواب دلالت بر عشق جلب توجه به بیننده و عشق به شهرت دارد.
 • خواب یک نخ سیاه دلالت بر لطفی دارد که با لطف دیگری انجام می شود یا به هدف و مقصود شخص می رسد.
 • نخ سبز در یک رویا نشان دهنده هدیه ای است که برای تقویت روابط، امرار معاش و خیر می آید.
 • تعبیر خواب در مورد دیدن خیاطی زن در خواب می گوید:دیدن خیاطی زن به طور کلی حکایت از خوبی و دوری او از هم نشینی با اهل شور دارد. دید خیاطی زن حامله ای که به دنیا می آورد یا خانواده اش را تشکیل می دهد و دید خیاطی زن متاهل حفظ خانه و شوهرش.

  دیدن خیاطی با سوزن یا چرخ خیاطی برای خانم هاچشم انداز سوزن دوزی برای زنان باردار، متاهل، مجرد، مطلقه و بیوه گواه حفظ خود، عفت و ارزش های زن است.

  دیدن دوخت لباس شوهر زن دوختن لباس شوهر برای زن باردار و متاهل، پیوندهای محبت را بیشتر می کند، در حالی که دیدن دوخت لباس شوهر برای زنان مجرد در خواب، نشان دهنده آمادگی او برای ازدواج است ان شاء الله.

  و تعبیر خواب در مورد دیدن چرخ خیاطی در خواب اضافه می کنددیدن خیاطی روی چرخ خیاطی در خواب بیانگر آموختن حکمت در زندگی و موقعیت هایی است که برای بیننده پیش می آید و دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر قطع شدن بهره وری قاضی یا معلم یا ناتوانی آنها در انجام کارشان آنطور که باید است. پدر و مادر و هر کس ببیند که از چرخ خیاطی صدمه دیده است، معلم یا پدرش یا هرکسی که جای آنها را بگیرد مورد سرزنش قرار می گیرد.

  منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا