تعبیر دیدن طوطی در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن طوطی در خواب ابن سیرین

دیدن طوطی در خواب یکی از رؤیاهایی است که در تعبیر خواب دارای وجوه بسیاری است که دیدن طوطی در خواب بیانگر جنبه های خوب و گیج کننده است. علت تعدد معانی دید طوطی و آنچه نماد دیدن این پرنده با خود حمل می کند، به دلیل تهدید رنگ، تفاوت صدا و اندازه آن است و بر حسب ماهیت بیننده خواب نیز متفاوت است. موقعیت اجتماعی او در این مطلب تعبیر دیدن طوطی در خواب را با جزئیات ارائه می کنیم.

تعبیر دیدن طوطی در خواب ابن سیرین

طوطی یکی از پرندگانی است که با رنگ های روشن که مورد پسند بسیاری از افراد است متمایز می شود.بسیاری از افراد از پرورش این پرنده ناطق راضی هستند زیرا این پرنده از نظر شکل و رنگ حیوان خانگی زیبایی است. آنچه در نماد دیدن طوطی در خواب بیان شد را ارائه می دهیم.

تعبیر خواب دیدن کلاغ در خواب ابن سیرین – کلاغ

تعبیر دیدن طوطی در خواب ابن سیرین

طوطی : به قول ابن سیرین به خصوصیات کینه توزی و جن در بیننده و صفات شیطانی و ذات منفور در آن اشاره دارد زیبا زیبا .

و هر کس در خواب طوطی را بشنود که با صدای آهسته با او صحبت می کند تا اینکه بفهمد او چه می گوید و چنان با او صحبت کند که گویی از آنچه می گوید آگاه است، دلیل بر این است که به او مژده می رسد در مورد کسی که حبس شده است و دلالت بر رستگاری و آسایش دارد و به رضایت و آسودگی دلالت نمی کند.

و اگر انسان در خواب ببیند طوطی رنگین و متغیّر شد، این بدان معناست که با مرد بدی دوست می شود یا در نفاق با او موافق است، و اگر طوطی بیرون از قفس دیده شود یا در آسمان پرواز کند، این خوب است. خبر از دور، و دیدن طوطی سیاه یا تیره به رنگ که شبیه کلاغ باشد، خیری ندارد.

اگر کسی در خواب ببیند که طوطی سفیدی در خانه یا روی رختخوابش است یا بیننده ببیند که طوطی سفیدی خریده است، معنایش امنیت و سعادت و ثروت در زندگی خصوصی اوست. طوطی سیاه نشان دهنده طلاق است.

هر که ببیند طوطی را ذبح می کند یا می کشد، نشان از ازدواج ناموفق او با یکی از دختران نزدیک بینا است.

نماد رنگ طوطی در خواب

جوجه طوطی سفید پسری فلسفی است و طوطی ماده در خواب مجردی نشان دهنده زنی زیبا و خوش بیان و حرکت و همچنین پسر است. چه بسا ماده سپید طوطی بر زن از عجم دلالت کند و بر مرد دلالت بر سرگردانی و تکبر بسیار و یا فحشا و فحشا فراوان داشته باشد; با توجه به آنچه از نام این پرنده گرفته شده است.

نماد رنگ طوطی در خواب

و اما تخم طوطی به معنای پول و رزق بسیار است و نماد رنگ طوطی سفید به معنای پسران و دختران جوان است و هر که از این تخم مرغ بخرد خیر و زمین از فرزندان و هر که پرهایش را حمل کند. طوطی با رنگ های بسیار، این به معنای منابع متعدد خیر و فراوانی امرار معاش است.

و هر کس در خواب یا خواب طوطی را از دست خود بپراند، بیانگر چیزی است که از دست دادن این پرنده از دست می دهد و آن چیزی خواهد بود که بیننده خواب می خواهد نگه دارد و شیر پرندگان طوطی نشانه مژده و ممکن است. بد

و اگر شخصی در خواب ببیند طوطی رنگینی دیده است، بیانگر مژده دیدار با بیننده ای است که مدتها منتظر آن بوده است و طوطی خاکستری در خواب نماد سادگی و رضایت است. از زندگی در آن

تعبیر دیدن طوطی در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب طوطی سفید رنگ با پرهای زیبا و ظاهری جذاب ببیند، به این معنی است که با مردی ازدواج می کند که در بین همسالان خود دارای مقام و منزلت و احترام است که درخشش و تمایز او را در میان کسانی که به او اهمیت می دهند تضمین می کند. از طرف دیگر، طوطی زنی است با خصوصیات نامطلوب اگر بیننده زن مجرد باشد.

طوطی سفید زیبا برای مجردها نعمت و خوب است، در حالی که طوطی سیاه و جوان سیاه آن یک پریشانی و یک توهم است.

نشانه های خوب و بد دیدن طوطی در خواب

امام محمد بن سیرین در تعبیر دیدن طوطی در خواب و بهترین رؤیت خود می فرماید که مراد از آن شخص کوشا و کوشا در انجام کار است; اگر قادر به تکلم و پرواز باشد و طوطی ماده در کردار و گفتار خود زنی عاقل باشد و هر که ببیند طوطی خریده یا خردسال او را شکار کرده است، این بدان معناست که بیننده پسری خواهد داشت که خواهد بود. به زیبایی زیبایی طوطی

بهترین دید طوطی به رنگ درخشان و زیبای آن نیز می آید، دیدن طوطی سبز نشان دهنده دوستی انسان صادق، سخاوتمند، بلندپایه و نیز گواه بر رونق کار و باروری سال است. اگر زن حامله طوطی را ببیند فرزندانی عاقل به دنیا می‌آورد که در کارشان خبره هستند و طوطی از سخنان او خوش می‌آید و مژده می‌شنود.

شر دیدن طوطی کشته شده نشان دهنده سختی دل، تاریکی ذهن و غفلت وجدان زنده است، شاید دیدن طوطی مرده به معنای مرگ یکی از بستگان صاحب خواب یا فرزندان او باشد. و هر که صدای طوطی را شنید، نتوانست جواب او را بدهد، اینها سختی های زندگی و معیشتی است.

فروش طوطی فایده ای ندارد زیرا اهمیت این دید نمادی از مهاجرت اجباری و عدم احساس مسئولیت و جدایی عزیزان و همراهان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا