تعبیر خواب دیدن اذان در خواب ابن سیرین خوب یا بد؟

تعبیر خواب دیدن اذان در خواب ابن سیرین خوب یا بد؟

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تعبیر خواب دیدن اذان در خواب می فرماید که رؤیت واقعی است و شنیدن اذان توسط ابن سیرین در خواب خوب است. و بر حسب زمینه های شنیدن اذان یا اذان، معانی شیطانی را حمل می کند، مؤذن خواه مناسب آن باشد یا نباشد، و از اینجا اذان دلیل بر مرگ، شفا، بیماری، ازدواج، کسب معیشت و برکت و معانی دیگری که در این مقاله در کتب تعبیر خواب ذکر شده است از جمله انتخاب کلام در تعبیر خواب توضیح خواهیم داد.

به بهترین تعبیر خواب دیدن اذان در خواب ابن سیرین آمده است

بهترین چیزی که در بینش اذان آمده رسیدن به مقاصد و رسیدن به خواسته است، پس هر که ببیند یکی دو بار اذان را بلند کرده یا ندا داده، نماز را برپا داشته و نماز خوانده است. نماز واجب؛ حج و عمره به بیت الله الحرام داده شد; به قول حق تعالی: {و بین مردم حج را بشارت ده}. [الحج : 27]. زیرا عرفات دو بار مجاز است و برگزار می شود.

تعبیر خواب دیدن اذان در خواب ابن سیرین خوب یا بد؟

و هر کس در خواب ببیند که در چراغی اذان می‌گوید، به حق و اندرز نیکو به سوی خدا می‌خواند و زیارت برای او امید است. او مأموریتی را به عهده می گیرد که به اندازه صدایش به اذان می رسد.

و هر کس ببیند که بر تپه یا تپه ای اذان می خواند، عجم او را ولایت می دهد و اگر مستحق ولایت نیست در تجارت و کسب است. سود و پول و چه بسا پیشه ای عزیز و هر که در کوچه صدا بزند اهل خیر است، امر به معروف و نهی از منکر می کند، اگر چه از مفسدان باشد کتک می خورد.

و هر که ببیند در اذان زیاد یا کم شده یا بعضی از کلماتش را که همه می دانیم تغییر داده است; به اندازه کم و زیاد شدن مردم را تحت ستم قرار می دهد.

و هر کس در خواب ببیند که بر دیوار اذان می‌خواند، در صدد برآمده است که رابطه‌ای یا اختلافی بین دو مرد ایجاد کند که میان آن نزاع و خصومت است. آنچه در داستان حضرت عیسی علیه السلام آمده است.

و هر که در سلطانی را بخواند، در مقابل سلطان راست می گوید و هر که زندانی شود و ببیند که نماز می خواند یا ایستاده نماز می خواند. آزاد می شود و هر کس ببیند که برای نماز اقامه می کند و زندانی نشده است برای او کار بزرگی انجام می شود، حمد و ثنای او که اهل بیت او نیست یا او را در ظلم دیده است. محل؛ نفرت انگیز و شیطانی است.

نقل شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و به او گفت: دیدم اذان می گویم. فرمود: حج بجا آورید، دیگری نزد او آمد. به او گفت: دیدم دارم اذان می کنم، گفت: دستت قطع شود. به او گفته شد: چگونه میان آنها فرق گذاشتی، گفت: اولی را با دست نیکو دیدم، پس تعبیر شد: [الحج : 27]و علامت دوم دست باطل را دیدم، تعبیر کردم: اذان ای ماشین، همانا شما دزد هستید. [يوسف: 70].

و آمد در شر تعبیر خواب دیدن اذان در خواب ابن سیرین.

شر آنچه در تعبیر دیدن اذان در خواب آمده این است که به مرگ اشاره دارد، پس اگر خواب ببیند که بر خانه ای اذان می خواند، دلیل بر فوت اهلش است. و هر کس بالای بام کعبه اذان بخواند بدعت کرده است و اذان در حفره کعبه ستودنی نیست و هر که بالای بام همسایه اذان بخواند دلیل است. اذان می دهد در خواب به صاحب خانه در رابطه با خانواده اش خیانت می کند.

و اذان در حمام نه در دنیا و نه در دین عواقب خوبی ندارد و گفته شد: هر که ببیند در حال رانندگی است و هر که در خانه گرم از حمام اذان بگوید. ابتلا به تب کاتارال این قوم ظالم است.

از ابن سیرین – رحمه الله – روایت شده که گفت: اذان جدایی شریک است; خداوند متعال می فرماید: {و اذان الله و رسوله النّاس یوم الحج اکبر} [التوبة : 3]. اگر در قافله اذان دهد، دزدی کرده و در نتیجه دزد است. زیرا خداوند متعال می فرماید: (ای دزدید!) [يوسف : 70]? و اذان در بیابان یا در اردوگاه دلیل بر جاسوس و دزد است.

و هر کس در خواب ببیند که بر در خانه اش بالای تخت ایستاده است می میرد و هر که در خواب ببیند که برای بازی و سرگرمی اذان را بلند می کند عقلش ربوده شده است. گفته شد: هر کس در خواب ببیند که اذان می‌گوید و قیام می‌کند و نماز می‌خواند، کارش تمام شده و دلیل بر مرگ است. و هر کس اذان را از بازار بشنود، مرگ مردی از اهل بازار است، و هر که اذان را بشنود که کراهت دارد، با بدی او را صدا می زنند. هر کس در خواب ببیند که در خاکریز اذان می‌گوید، مؤذن سفیه را به آشتی می‌خواند و از او پذیرفته نمی‌شود و اگر در خانه‌ای اذان دهد، زنی را به صلح می‌خواند. و اگر اذان اجباری شود از حال می رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا