تعبیر خواب دیدن خواب روی تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خواب روی تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب در مورد تعبیر خواب دیدن خوابیدن روی تخت اعم از اینکه با تشک بوده یا نه در خواب گفته اند که این خواب با توجه به وضعیت اجتماعی مجرد، متاهل، باردار و مجرد و همچنین افراد مجرد، متفاوت است. همانطور که بر روی آن دیده می شود از تشک های راحت و ایمن بودن تخت از شکستگی یا استحکام و ضعف. این رویا شامل صندلی هایی است که سالمندان برای تکیه دادن به آنها و خوابیدن از آنها استفاده می کنند.

تعبیر خواب دیدن خواب روی تخت در خواب ابن سیرین

در این مقاله مفصل با معنی دیدن خوابیدن روی تخت و تکیه دادن به تخت های راحت و نرم و معنی تخت سفید یا تخت قرمز برای مجردها، مجردها، مردان و زنان متاهل آشنا می شویم.

دیدن خوابیدن روی تخت در خواب توسط ابن سیرین

ابن سیرین گوید که دید تخت خواب کوچولویی که در خواب نوزادان تازه متولد شده را می خواباند و زیبا بوده یا آماده پذیرایی از نوزاد جدید بوده است، تعبیر خواب حکایت از نزدیک شدن به تولد زن بیننده خواب دارد، اگر واقعاً باردار باشد و پسری پسر به دنیا بیاورد. ان شاء الله و اگر زن خواب حامله نباشد، دلالت بر نزدیک شدن حاملگی او با فرزند ذکور است. زیرا کلمه بستر مذکر است و خداوند اعلم.

و هر کس در خواب ببیند که بر بالین کودکان خردسال می خوابد، مردی احمق می شود که جایگاه و اهمیتی ندارد، مخصوصاً اگر ببیند که یکی از مردان تخت را تکان می دهد یا با او معاشقه می کند. نوزادان بعد از تولد با رفتن به نظر صحیح، بیننده بی پروا، بی پروا است و مشورت نمی کند و نصیحت نمی کند.

معنی تخت ممکن است در تعبیر خواب سهمی داشته باشد که دلالت بر لذت یا راز نگه داشتن از دیگران دارد و او را به خانه آورد، تخت برای مجردان است، اینجا عقد است. و برای مجردها شادی و ازدواج، و اگر کسی که تخت خریده زن داشته باشد، دلیل بر خوشبختی او با اوست.

و هر کس ببیند فرزندی به جای همسرش بر بالین او می خوابد و زنش بچه دار نمی شود، این در خواب، اشاره به وقوع است. بارداری ان شاء الله و هر که این را ببیند و زن باردار داشته باشد به زودی زایمان کند و هر که ببیند فرزندش در رختخواب او را تکان می دهد و او را نوازش می کند تا بخوابد، این دلیل بر تیزش زیاد او در تأدیب و تأدیب فرزندان است.

به ابن سیرین نقل شده است که در خواب تعبیر تخت می گوید: هر که ببیند بر تختی نشسته یا تکیه داده است بدون رختخواب و تشک و بالش برای آسایش ندارد در حالی که مبله است، هر که بیند. ان شاء الله سفر می کند و اگر با آن بخوابد یا روی این تخت بخوابد و اگر مریض باشد مرگ اوست و تخت تابوت اوست.

و هر کس در خواب و خواب ببیند که تختی که او و زن یا فرزندانش بر آن می خوابند، در برابر مردم شکسته یا افتاده است، دلیل بر خطری است که در بیننده خواب می بیند و مقام و منزلت او را از دست می دهد. و امر او پراکنده شود و هر کس آن را ببیند و زن نافرمانى داشته باشد، دلالت بر جدایی او و همسرش دارد که ممکن است به طلاق یا مرگ یکى از آنها منتهى شود.

دیدن تخت در حال استراحت بدون اینکه روی آن بخوابد

تکیه دادن به تخت یا آروم باش بر آن بدون خواب دلالت بر معانی خوشبختی و آرامش خاطر برای کسی دارد که احساس راحتی می کرد. این است که تخت مبله یا زیبا باشد و هر که ببیند بر تخت نشسته است. چیزی را که از دستش خارج شده پس می گیرد و هر که از تخت بیفتد در حالی که بر آن تکیه داده و در اختیار بود، اختیار خود را از دست می دهد و بعد از ضعف و سقوط ثابت می کند.

هر کس در خواب ببیند که با سعادت فراوان روی تخت آرام می گیرد و قصد ازدواج دارد، این ازدواج زن است و هر که بر تخت در حالی که تشک بر آن تکیه داده است، قد و موقعیت او را افزایش می دهد و اگر تشک ندارد، پس در سفر است، و گفته شد: تخت و هر چه بر آن تکیه داده و بر آن بخوابد، اشاره به آن است. زنو به اسباب و اثاثیه و آنچه که انسان از آن زندگی می کند و از آن چشم پوشی نمی کند.

قیروانی می‌گوید: رختخواب بیانگر آن چیزی است که انسان به آن خشنود است، مانند ازدواج، کار، پول، خانه خوب و فرزند زیبا.

معنی نشستن روی تخت در خواب

معنی نشستن روی تخت در خواب

منظور از خواب نشستن روی تخت، آسایش روانی است که بیننده خواب از آن برخوردار است و سعادت زندگی اوست. برای بالا بردن مقام خود و رفتار زیبای همسرش و بسیاری از خوبی هایی که از خود و پول و پسر و همسرش دریافت کرده و هر که با او و همسرش روی تخت نشسته است، خوشحال است و تفاهم زیادی بین اوست. آنها نافرمان نیست و نزاع نمی کند.

هر کس در خواب ببیند که تختش شکسته یا متلاشی شده در حالی که بر آن نشسته است، اگر پادشاه باشد، از بین می رود و اگر فرمانروا باشد از دیدگانش منزوی می شود و جدا می شود. از همسرش اگر نافرمانی کند و اگر مریض باشد بمیرد و اگر مریض باشد او را با مرگ یا مسافرت ترک می کند.

روی تخت ممکن است نشانگر شوهر باشد و پشت او بر زن و آنچه که سر از آن به پسر می آید و آنچه پس از دو پا به سوی خادم و دختر و هر که خود را بر تخت ناشناخته ببیند. اگر از قوم پادشاه باشد، ولايت مى‏كند، و اگر مجرد باشد، ازدواج مى‏كند، و همه اينها اگر تخت بر او باشد، و اگر تخت نداشته باشد، سفر بيهوده است.

و اما بر تخت نشستن در یکی از خانه های پادشاهی، بیانگر کسب مالکیت یا کار برای یکی از حاکمان است، و هر کس آن را ببیند و با همسرش بود، اگر مجرد باشد، می تواند از خانه سلطنتی ازدواج کند. متاهل است، بین او و زنش خلع یا طلاق بیفتد، و هر که ببیند او را به رختخواب می برند و شوهر ندارد، با مردی ازدواج می کند، و هر که ببیند بستر در حال ریختن است و او مریض بود، انشاءالله به سلامتی و شفا خواهد رسید.

دیدن تخت خواب با تشک یا بدون تشک در خواب

در تعبیر امام ابن سیرین درباره معانی دیدن تخت تشک دار یا بدون تشک آمده است که بهترین دید در خواب تخت مبله زیباست، اما تخت غیر مبله سفر و هجرت است. یا به یکباره پراکندگی و جدایی و رختخواب زیبا در خواب نشان دهنده ازدواج یا خوشبختی و صمیمیت زن و مرد است.

و کسى که در خواب ببیند که بر تخت بدون تشک یا مستقل بر آن نشسته است، چیزى را که مال او بوده از دست مى دهد، او بدون تخت است.

و اما کسى که در خواب ببیند که بر تختى نشسته و تشکى بر آن نشسته است، یا خوش قیافه است، نشانه آن است که بر قوم منافق پیشوا خواهد شد و از آنان برخاست. و هر كه كفش خود را بر بالین بنشیند، گواه بر آن است كه با منافقان گمراه، خانه خود را در سفر به كشور خارج خواهد كرد.

تخت مبله حاکی از شادی، شادی و خشنودی است و هرکس بر تختی مبله در مکانی زیبا بنشیند، دلیل بر این است که به مقامی با منزلت دست خواهد یافت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا