تعبیر خواب دیدن شیشه یا شیشه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شیشه یا شیشه در خواب ابن سیرین

آنچه را ابن سیرین از تعبیر خواب دیدن بطری یا قمقمه در خواب ذکر کرده است تقدیم می کنیم. او گفت: بطری شیشه‌ای یا بطری در خواب به آنچه از اسرار بیننده ظاهر می‌شود، یا آنچه را که دیگران پنهان می‌کردند، کشف می‌کند. این بدان جهت است که لیوان و قمقمه از شیشه سفید یا چیز دیگری پنهان نمی‌دارد که چه چیزی را پر می‌کند، خواه آب (خوب)، یا شراب، و آیا (شر) است.

تعبیر خواب دیدن شیشه یا شیشه در خواب ابن سیرین

ما به شرح تعبیر موجود در کتاب بزرگ تعبیر خواب و واژه نامه تعبیر خواب با توجه به رویت لیوان یا بطری و قمقمه، معنای شیشه شکسته، شکسته یا سالم می پردازیم. لیوان و آنچه در رؤیت بطری شیشه ای خالی یا پر آمده است و چیزهای دیگری که امام ابن سیرین در تعبیر خواب ذکر کرده است.

بهترین آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین ذکر شده است

بطری که در خواب سفید رنگ یا روشن است از نظر جوهر و شکل کلی به زن اشاره دارد، بنابراین بینش معانی ازدواج و ازدواج با دختر خوش اندام و حتی ظاهر زیبا را دارد. و شیشه ساز در خواب مردی است مسی کار و کار سخت و خرد کردن بطری یا قمقمه به معنای به دست آوردن مال زیاد و جمع آوری مال و هر چیزی است که انسان در آن پس انداز می کند. زندگی و مزایای او.

بطری : در خواب باطل است و شیشه گیر کوچک کارگری است مبارز که با کار خود غذای روزانه خود را جمع می کند زنان در بطری و از همین جا منشأ تعبیر شده است .

هر کس در خواب ببیند که بر شیشه ای پا نهاده و او را آزار می دهد یا پایش را خراش می دهد، دلیل بر اندکی سختی در صنعت بیننده است و قمقمه شفاف یا بطری سفید روشن در خواب، دلیل بر افشای اسرار است و جستجو در امور بزرگ؛ این به این دلیل است که ماهیت شفاف شیشه مانع از آن می شود که آنچه را که در داخل آن است پنهان کند، چه خوب باشد و چه نباشد.

و اما آنچه از شیشه رنگین ساخته شده است، خواه سبز و قرمز یا زرد که درون آن نهفته است و یا از صدف مروارید: این دلیل بر کسب درآمدی است که در آن شبهه حرام است و چه بسا شبهاتی باشد. در همسران و فرزندان و هر کس دارو ببیند یا چه درمانی با آن انجام شود در یک شیشه شیشه ای، این دلیل بر حکمت و دانش است.

هر کس در دست خود قمقمه ای از شراب یا بطری ببیند که در آن چیزی برای کسی که آن را نوشیده است ضرری داشته باشد و از آن بیفتد و شکسته شود، دید او حاکی از کشف امر خطرناکی است همراه با به دست آوردن. مطلوب و مال، و هر که آب در بطری نوشید و تشنه شد، دلیل بر کسب روزی گسترده است، مال بسیار مفید، و لیوان سفید زیاد، مالی است که برای صاحبش حلال است. آن را می‌خرد یا آن را می‌خرد و فروش فلاسک یا بطری نشانه‌ای است برای بدست آوردن مقصود از فرزندان و پول.

هر کس در خواب ببیند که از تکه های کوچک شیشه چیزی خورده است، دلیل بر قدرت و ظلم اوست، با شدت خشم او بر دشمنان و مخالفان و قدرتی که در تشخیص مشکلات دارد. دفع آسیب، و پایان دوران نگرانی و رنج.

هر که در خواب ببیند که پیاله یا شیشه ای به او دادند که در آن آب بود آنچه را که در آن بود نوشید تا خفه شد در بینش نشانه فرزند ذکوری است که بیننده خواب با آن روزی می شود و در داخل مادرش است، اگر جام بعد از نوشیدن آب سالم بماند، جام مادر است و آب پسر است، شکستن یا ریختن در یکی از آنها مرگ اوست.

هر کس در خواب شیشه شکسته ببیند و آن را جارو کند و جمع کند و به جای دیگر ببرد، این دلیل بر مالی است که بیننده خواب به دست می آورد و پس انداز می کند و ظروف شیشه ای به طور کلی زن و زن است و در شیشه روشن معانی فال نیک

شرور آنچه در تعبیر خواب ابن سیرین ذکر شد

هر کس از جام آب بنوشد و از آن بیفتد و بشکند در بینش نشانه مرگ مادر و زنده ماندن فرزند است و پول به معنای دوستی با احمق ها و همسو کردن آنها با آنها و لیوان دلال کنیزان رومی است.

ابن سیرین می گوید: شیشه امری است زودگذر که باقی نمی ماند و دیدن آن به صورت قمقمه یا ظرف نشان دهنده ضرر و نگرانی زودگذر است و شیشه از طرف دیگر ممکن است دلالت بر مرگ کند، چنانکه در اخبار روز آمده است. حضرت ام سلمه – رضي الله عنه كه با گريه از خواب برخاست و از آن سؤال شد، گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را ديدم كه قمقمه اي در دست داشت. پس به او گفتم: این چیست یا رسول الله؟! گفت: خون حسین را در آن جمع می کنم، چیزی نگذشت که عزاداری حسین علیه السلام بر او آمد.

و اما حمل شیشه و آنچه از آن می شود و مانند آن دلیل بر باطل است و کم یا زیاد بودن آن امری آسان است که دوام نمی آورد و شیشه رنگین شبهه ای است که در راه های جمع آوری وارد می شود یا انفاق مال، و در همسر و پول، و حتی شهرتی که در آن ریا و ریا باشد.

هر کس در خواب ببیند که جواهرات با شیشه دریافت کرده یا خریده است یا خانه ای با صدف های ساختگی، دلیل بر انتخاب دنیا به جای آخرت و پیروی از وسوسه و گناه به جای اظهار توبه و تسلیم است. و اعلام اطاعت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا