تعبیر خواب دیدن هندوانه در خواب برای زن حامله ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن هندوانه در خواب برای زن حامله ابن سیرین

امام ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن هندوانه در خواب برای زن باردار یا زن باردار، نشانه های زیادی بر خیر و شر دارد. فرمود: هندوانه یا خوردن هندوانه برای زن در صورت حامله بودن، به رزق و روزی پسری است که از نظر اخلاقی و ظاهری نیکو باشد که بتواند خود و خانواده اش را کفایت کند، زیرا هندوانه معمولاً مزه آن شیرین است، مزه آن. خوشمزه است و ظاهر قرمز آن از درون زیباست، در مورد هندوانه ترش اگر بخورید زنان باردار در آن خوب نیستند. در اینجا آنچه را که آن حضرت در تعبیری که در کتاب تعبیر العظیم الخواب و معجم تعبیر خواب آمده است، آورده ایم.

بهترین از آنچه در تعبیر هندوانه در خواب زن حامله آمده است

هندوانه در خواب: برای زن باردار دلالت بر معانی رفاه، زایمان مقرون به صرفه و رزق و روزی با پسران و دختران دلخواه دارد و خوردن هندوانه شیرین نشانه رزق و روزی فراوان در آن است و تولد یک نوزاد عالی رتبه و هر که میوه های هندوانه را دید و باردار شد از شنیدن این خبر خوش لذت می برد.در مورد خودش یا کسی که دوستش دارد از خانواده اش.

و اما هندوانه درشت و رنگ قرمز آن نشان دهنده از بین رفتن تیرگی و زوال نگرانی و زندگی در شادی و خوشی است و هر که آن را دید و حامله شد با زایمان آسان نجات یافت. رستگاری مسالمت آمیز برای او همانطور که او آن را می خواست، و هندوانه قرمز اشاره به زن، پسر، یا زندگی در منفعت، شادی و رزق است.

هر کس هندوانه قرمز شیرینی دید و از آن خورد و دعوا کرد، غم از او برطرف می شود و مشکلاتش حل می شود و هندوانه سبز کوچک بهتر از زرد بزرگ است و بهترین هندوانه ای است که بوده است. دیده می شود آنچه در زمان بلوغ آن بود.

هر که در زمان خود هندوانه ای دید و مجرد بود با زنی ازدواج کرد و از مال او بهره مند شد و هر که هندوانه سرخ خورد غمگینش کرد و هندوانه یا خربزه زرد دلیل بر حمد و حسن شهرت است و اشاره می کند. به زن با صفات نیکو، و ممکن است اشاره به منفعت باشد.

هر که اسیر بود و در خواب هندوانه ای دید یا از هندوانه شیرین خورد، این دلیل بر نجات اوست یا آزادی از زندان یا ازدواج و هندوانه رسیده سالم تر است.

شر آن چه آمد در تعبیر هندوانه در خواب زن حامله

دیدن هندوانه زیاد برای زن باردار، گواه بر سنگینی غم و اندوه بی پایانش است، و هر که هندوانه را در حال شکسته دید، دلیل بر سقط جنین است، و هر که هندوانه را دید که بر زمین پرتاب شده است. خانه ای که می دانی، این دلیل بر مرگ متصدی اوست و هندوانه زرد و خوردن آن برای زن حامله دلیل بر بیماری او یا بیماری فرزندش است.

هر که در خواب هندوانه زرد ببیند و حامله شد، دلیل بر عیب و زشتی و خشن مزاج است و پوست هندوانه مرض است و خوردن آن مضر است و هندوانه زرد نشان دهنده بیماری زیاد است و نگران است. غم و اندوه

هر که هندوانه سبز هندی را دید، دیدش نشان می داد که در نظر خلقت سنگین است، نه عاشق است و نه همنشین، و هندوانه اگر ترش مزه کند، دلیل بر بطلان و شکست امر است و دلالت بر بیکاری دارد. شامل معانی بیماری و بیماری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا