تعبیر خواب دیدن اجابت مزاج در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اجابت مزاج در خواب ابن سیرین را ارائه می دهیم اجابت مزاج یا اجابت مزاج اصطلاحی است که به فرآیند دفع مواد زائد از بدن از طریق مقعد پس از پر شدن روده ها پس از توسل به نواحی مورد استفاده در آن گفته می شود. ، با ضمانت لازم پوشاندن عورت و آشکار نشدن بدن.

تعبیر خواب دیدن اجابت مزاج در خواب ابن سیرین

انسان در خواب می بیند که در جایی که عورتش نمایان است و در معرض دید مردم است جلوی مردم خود را راحت کرده و مدفوع کرده است خوب و بد در تعبیر.

بهترین چیز دیدن اجابت مزاج در خواب

هر کس در خواب ببیند که در گودالی اجابت مزاج می کند و آن را با خاک دفن می کند، مال را در زمین پنهان می کند و هر که در بلندی مدفوع کند و لباس یا بدنش را آلوده کند، از منبعی بی گمان به او مال می رسد. بدن او را از ارث می‌برد، و هر که ببیند غائطش تمام شد، بدن خود را می‌پوشاند و سالم بیرون می‌آید، پس این دلیل بر امن بودن رزق و روزی است.

هر کس در خواب ببیند که اجابت مزاج می کند و اجابت مزاج خود را نمی بیند، دلیل بر آن است که در حلال بدون منفعت انفاق کرده است.

هر کس مدفوع انسان و یا فضولات حیوانی را جمع کند، دلیل بر جمع آوری پول از کار حلال و کسب حداکثر منفعت از آن است و اگر صاحب سلطان از مالیات اخذ کند.

اجابت مزاج در خواب گواه ثروت فقرا است. زیرا تنها زمانی است که شکم از غذا و نوشیدنی سیر شود و هر کس گوشت حیوان بخورد و بعد از آن مدفوع کند، دلیل بر روزی حلالی است که از غنایم و کسب و صدقه یا خراج به دست می آورد.

و هر کس سرگین حیوانی ببیند به نیکی و نیکی می رسد و هر کس حیوانی را ببیند که در برابر او ظاهر شده و نر بوده است، این دلیل است بر آنچه همسرش از فرزندان ذکور برای او حمل می کند، و اگر حیوان ماده باشد دلیل بر رزق و روزی دختران است و هر که دفع آن آسانتر باشد بهبود می یابد.

هر کس بعد از آن لباس خود را به غائط یا غائط آلوده کند، یا مدفوع خود را ببیند و مایع باشد، دلیل بر آن است که بیماری از بدنش خارج شده است.

شر آن چه آمد در دیدن اجابت مزاج در خواب

هر کس در مکانهای عمومی مانند بازار و شهربازی در حضور مردم خود را راحت کند یا مدفوع کند، بیانگر این است که کاری کرده است که غضب خدا را بر او واجب می کند و ممکن است کار زشتی انجام دهد یا کاری که در بین مردم آشکار شود. و هر کس در مقابل دیگران قیام کند و مدفوع خود را نپوشاند، دلیل بر زیان اوست، و هر که مردم را ببیند، در حال اجابت مزاج به عورت او بنگر، دلیل بر آشکار شدن امر او است.

هر کس حیوانی را ببیند که تصادف کرده است، دلیل بر جدایی یا نوزادی است، و هر که ببیند در حالی که بر بالین خود است، مدفوع می کند، دلیل بر ابتلای او به بیماری است که از برآوردن حاجت خود ناتوان است. و از همسرش جدا شود که او را در انفاق امور دنیوی یاری می کند، و هر کس به زیان خود مرتکب گناه شود به خاطر خود مرتکب گناه می شود و هر کس شلوارش را بشکند همسرش را مسخر می کند.

هر کس در جایی باشد که برای سیاحت یا تجمل به آنجا می رود، دلیل بر ضرر و زیان در فسق و ارضای هوس های بیهوده اش است و هر که از مدفوع جامد بگذرد به اندازه او زیان می کند و هر که از مدفوع داغ رد شود. ، او بیمار خواهد شد.

کسى که در پستى به مدفوعش آلوده شود، دلیل بر ضرر عزیزى است.

هر کس مدفوع خود را جمع کند و به آن بنگرد، از تاریکی روزی می‌یابد، و هر کس در نهر یا دره‌ای غائط کند، در کشورش فتنه‌ها پدید می‌آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا