تعبیر خواب دیدن کرم ابریشم یا کرم ابریشم در خواب

تعبیر خواب دیدن کرم ابریشم یا کرم ابریشم را به شما تقدیم می کنیم تعبیر خواب و تعبیر خواب بر حسب رنگ کرم متفاوت است پس هر که در خواب کرم ابریشم سبز یا کرم ابریشم را دید. اگر صاحب آن بود و ندید که مرد یا چیزی از گوشت دیگران خورد، امانت بزرگی به دست آورد، اگر خواب چنین باشد خیری در آن نیست، بنابراین تعبیر این خواب دارای جهات بسیاری است. خیر و شر در تفسیر.

تعبیر خواب دیدن کرم ابریشم یا کرم ابریشم در خواب

در یک دید خوب چه گفته شد؟

دیدن کرم ابریشم در خواب اشاره به خانواده مرد است که مسئولیت آن را بر عهده می گیرند و خرج می کنند کرم دختر است و کرم دختر است کرم ابریشم در شکم فرزندان او هستند که از پول او که از کارش می گیرد می خورند. و همچنین کرم هایی که روزی او را از بدن انسان می خورند.

هر کس کرم ابریشم را ببیند که گوشت می خورد یا نمی خورد، این دلیل بر فرزندان مردی است که از مال دیگران می خورند، این است که ببینی او می آید و با بدنت آمیخته نمی شود، و اگر با او مخلوط می شود. از پول پدرشان می خورند و هر که ببیند کرم ابریشم از مقعدش بیرون می آید، نوه های اوست.

هر کس ببیند کرم سبزی از شکمش بیرون می‌آید بدون آنکه با دست بیرون بیاورد و عملی انجام ندهد، از قوم بدی دور شده و به این ترتیب به مقام بلندی و عزت و طهارت می‌رسد. چون ضرر دارد.

هر که ببیند چرکی که از بدنش کرم بیرون می‌آید، بیانگر از بین رفتن نگرانی یا خروج مالی از بیننده خواب در منفعتی است که به دست می‌آورد.

گفته شد: کرم ابریشم مشتری تاجری است که برای خرید کالای خود نزد او می‌آید و پولش را در راه منافعش خرج می‌کند، یا تولیدکننده‌ی حرفه‌ای است که به صنعت خود مسلط است و خیر فراوان و رزق و روزی وسیع از مردم به دست می‌آورد. پول، و درک کرم ابریشم برای بیننده منفعت است.

هر کس در خانه یا در راه کرمی بر زمین ببیند مال و منفعت خواهد داشت و هر که جامه خود را از کرم سبز پر کند آن سرسبزی زندگی و فراوانی روزی است و هر که کرم ابریشم ببیند. هجوم درختان، این گواه باروری و خوبی است.

هر کس در غذای خود کرم ببیند از آن می خورد و بر جثه و سلامتی می افزاید، این دلیل بر تکبر و فراوانی نعمتی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند.

کسى که در خواب کرم سبز (ابریشم) زیاد به او برسد، دلیل بر آن است که او به مقامى رسیده و بر مکانی که مردم آن بسیارند حکومت مى کند و در حکم او نیکى بر آنان غالب است.

در مورد رؤیت شیطانی چه گفته شد؟

هر که ببیند کرم ابریشم از دهانش بیرون می‌آید، فرزندانی دارد که قصد آزار و اذیت او را دارند، اما این نیت را می‌داند و از آن حیله گری می‌گریزد، پس با این کار از مخارج او بیرون می‌آیند و کرم دشمن است. از اهل خانه و پسران انسان.

کرم ابریشم دلیل بر کسب مال حرام و نیل به ثواب است و هر کس کرمی را بر بالین خود ببیند دشمنانش در کمین او هستند تا او را به دام بیاندازند ولی نمی توانند به او آسیب برسانند و کرم دشمن ضعیفی است که مدح نمی کند. ورود اوست و به وجود او آسیبی نمی رساند.

کشتن کرم ابریشم در خواب، دلیل بر شیوع مرگ و ستم است و هر که ببیند کرمها درختان را پر می کنند و به آنها آسیب می رسانند، دلیل بر بی حاصلی و خشکسالی فصل است و چه بسا دلالت بر فقر و نیاز کند. از رویاپرداز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا