تعبیر خواب دیدن عقب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن باسن در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم باسن یا مقعد ناحیه ای است که از طریق آن مواد زائد و سموم انباشته شده در داخل بدن که به آن مقعد نیز می گویند خارج می شود. این بدن در بدن انسان و حیوان نر و ماده وجود دارد و دیدن آن برهنه در خواب بسیاری از تعابیر موجود در کتاب تعبیر خواب بزرگ و فرهنگ لغت تعبیر خواب در این مقاله ارائه شده است.

تعبیر خواب دیدن عقب در خواب ابن سیرین

مقدمه دیدن باسن در خواب

پشت در خواب : بیان کننده مال و شوهر است و گفته شد: پشت مرد سفیه و متقلب یا کیف مرد و صندوق و پول خانه و همسایه و مجلس اوست و چه بر حصیر می نشیند و بر آن چه بر وحش یا زین سوار می شود و آنچه از بیماری یا ضرب و شتم بر او می افتد و ممکن است دلالت بر پذیرش چیزهای بزرگ و روی گردانی او از آنها باشد.

و پشت در خواب، دلیل بر اطاعت و نافرمانی انسان است، یا دری است به راز او، و خادم مستقیم او به خاک او، و چه بسا دلالت بر کوره آهنگر و شیپور و آنچه از او ظاهر می شود. گفتار خوب یا بد، یا این ناودان است که با خاک خانه می رود.

مقعد نشان دهنده سکونتگاه وحشی است که هیچ کس از آن بازدید نمی کند، یا زمین باتلاقی که هیچ کس در آن زراعت نمی کند و درو نمی کند، یا مردی است که به دلیل شرارت و نادانی از مردم جدا شده است، یا محل مشکوک بدعت ها و تابوهای آن است.

بیشتر بخوانید در مورد: تعبیر خواب دیدن مقعد در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن پشت سر خود در خواب

وقتي خواب‌آلود مي‌بيند مقعدش بسته است و نمي‌تواند از او اجابت مزاج كند و اين امر او را آزار مي‌دهد، مي‌ميرد و شايد تا آخر عمر خود را ذلّت و ذلّت گذرانده و پشت سر مردي ذليل اداره مي‌شود. کلینکر و طبل و زنای با محارم و گناه می آمد، اما هر که می دید پشتش بسته بود یا بسته بود و اهمیتی نمی داد که چه بر سرش آمده است و از این ناراحت نمی شد، زیرا این نشان می دهد که او مردی دانا است که انجام می دهد. اسرار خود را بر دیگران فاش نکند و هر کس در خواب با دست خود پشت خود را باز کند، دلیل بر بد اخلاقی اوست.

و کسى که ببیند مقعد خود را بریده، رحم خود را وصل نکند، و هر کس آبى از مقعدش بنوشد، بیمارى به او مبتلا شود، و هر کس در پشتش خون باشد، خانواده و نواده خود را رها کند، و هر کس که لکه دار شود. بدن او با آنچه از مقعدش بیرون می آید، خواه مدفوع باشد یا خون، پس مرد ظالمی است که مال دیگران را به ناحق می خورد.

هر کس به پشت او دست بزند یا دستش را بر او بکشد مجبور می شود و پشتش کیف و صندوق یا دکان یا خانه مال مردی است یا همسایه و صندلی او پس هر که ببیند در پشت او اتفاقی افتاده است. پس در آن است و آنچه از پشت او بیرون آمده دلیل بر عذاب و زیان است و آنچه در مخرج وارد شود بیماری و شر است.

وقتی طاووسی از مخرج بیننده بیرون می آید، همسرش دختری زیبا به دنیا می آورد، اما اگر ماهی از او بیرون بیاید، دختری زشت به دنیا می آورد و افزایش زشت مقعد، دلیل بر نیاز است. خزیدن و فرار در روز هجوم، و چه بسا خجالت بسیار بود، و چه بسا احمق در آنچه می‌خواهد باز داشت، و چه بسا راه سودی برای او یافت، ولی نتوانست به او برسد. آن را در صورت نیاز

تعبیر دیدن شخصی پشت سر دیگری در خواب

دیدن حیاط خلوت شخص دیگری در خواب، دلیل بر جدایی اوست و روی گردانی او از او به آنان و اداره بیگانه شر کمتری دارد.

دیدن مخرج یکی از محرمان دلیل بر افسردگی و قطع اسباب زندگی است، هر که قصد حج کند و صحن مادرش را ببیند، حج را از دست داده، کارش متوقف شده و کسبش قطع شده است، و هر که بیند. پشت انسان صورت اخم کرده ای را می بیند که مدفوع از مقعدش بیرون آمده، پول برای منفعت از او خارج شده و فضله از جایی غیر از مقعد، دلیل بر ضرر است به نحوی که به درد او نمی خورد

مقعد: مرد احمق و زن ناشناخته از دیدگانش از دنیا روی برگرداند و همبستر شدن با او خاک را از بین می برد و هر که با زنی در مقعد ازدواج کند، تقاضای ناپسندی می کند و نکاح پشت مرد دلیلی بر ورود به مناطق ممنوعه در آمیزش زنان است.

بیشتر بخوانید در مورد: تعبیر خواب دیدن بیرون آمدن کرم از معده و مقعد در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا