تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا در خواب ابن سیرین

انگشتر در خواب به پسر، زن یا خرید خدمتکار، خانه یا پول اشاره دارد.انگشتر طلا جنبه های زیادی از تعبیر خواب را دارد که عموماً بین خیر و شر متغیر است و ما در این مقاله به آن می پردازیم. آنچه مفسر امام محمد بن سیرین در تفسیر این رؤیت بیان کرده است.

تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا در خواب ابن سیرین

طلا در تفسیر قابل ستایش نیست. این به دلیل بیزاری از کلام او و زردی رنگ او است که لطافت است و ضرر در مالی و جانی که وجود دارد، اگر مردی ببیند که با خرید انگشتری طلا زده است، هدیه دهد. یا هدیه، آنگاه به ذلت می‌افتد و از فقر رنج می‌برد، اما بینش او نسبت به زن ستودنی و خیر است. این همان چیزی است که آنها معمولا می پوشند.

دیدن طلا دلالت بر شادی و رزق و روزی فراوان و عمل صالح و رفع غم و اندوه و همسر و فرزند و کسب علم و راهنمایی و انگشترها و زیورآلاتی است که از آن ساخته می شود و انگشترهای طلا و نقره گواه رزق و روزی است.

انگشتر در خواب، دلیل بر توانایی و دانش انسان در امور دنیوی است، پس هر کس در خواب ببیند که انگشتر طلا به او می دهند، اموال هنگفت و مال بسیار به دست می آورد و انگشتر طلا است. زنی با مال زیاد و اولاد بزرگ در هنگام ازدواج و اما انگشتر حکاکی شده اگر از طلا باشد دلیلی بر به دست آوردن چیزهایی است که بیننده مدتها در جستجوی آن بوده و قبلاً به دست نیاورده است.

انگشتر گذاشتن در خواب، نشانه تجدید امور است، طلا و مجرد بود و با زنی بلند مرتبه ازدواج کرد، پس عصمت او را تصاحب می کند و انگشتر او را می گشاید و اگر زن انگشتر طلا به دست کند. یا نقره، در هر حال معتبر است.

هر کس در خواب انگشتری از خدا بگیرد و از اهل تقوا باشد، دلیل بر امان از خداست و او را به پایان عیدش بشارت می دهد و هر که آن را از او بگیرد. رسول یا یکی از علما، علم شریفی به دست می آورد که در زندگی و آخرت او سود می بخشد، و هر کس انگشتر طلا بگیرد، اگر در مسجد یا یکی از عبادتگاه ها باشد، از محل حلال مالی به دست می آورد. و در صلاح امور دینی و دنیوی خود انفاق کند، اگر چیزی از مال را ببیند، ولی اگر ببیند که دلالت بر حالت دارد، به دست می آورد.

هر که ببیند آسمان از حلقه های طلا می بارد، دلیل بر این است که در آن سال برای او پسری به دنیا می آید، و اما طلافروش، بینش او حکایت از شادی و سرور دارد، یا اوست که حق را با باطل شوخی می کند. و انگشتر طلا اگر زن باشد بهتر است.

هر کس در خواب ببیند که طلای بزرگی به او داده شد، صاحب اختیار و رهبری می شود، و اگر طلا بر زمین پراکنده باشد، به اندازه ای که از آن دیده است، پول می گیرد و هر که ببیند. طلا به نقره تبدیل شده است، این دلیل بر تغییر حال زنان و پول و فرزندانی است که به او اشاره کردند از کاهش به افزایش، و همینطور اگر نقره طلا شد، این دلیل بر شرایط خوب است و طلای خالص و نقره دلیل اخلاص در اعمال است.

دیدن طلا در تفسیر خوب نیست; به دلیل رنگ زرد آن که نشان دهنده بیماری است و ناپسندی از آتش سوزی که حزن و مال است و هر کس انگشتر طلا یا یکی از زیور آلات آن را به دست کند با نااهل ازدواج می کند. مردم سود آن یا غضب سلطان بر او افتاد.

اگر در خواب طلا ذوب شود، دلیل بر نزاع افتادن و بد آبروی بیننده است جواهر، زیرا امانتی بر سر دارد که حق وفای آن را ادا نمی کند و اگر بیند که او دو دستبند نقره دارد، اتفاق بدی برایش می افتد.

اگر طلا ساخته نشود، در بدی ضعیف‌تر است و هر کس انگشتر طلا را که در دستش است ببیند، افتاده یا شکسته است، دلیل بر مرگ کسی است که انگشتر به او اشاره کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا