تعبیر خواب زیتون در خواب به روایت نابلسی و ابن سیرین

زیتون یکی از گیاهانی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است و دیدن زیتون در خواب برای صاحب نظران تعبیرات و تعابیر متعددی دارد، بنابراین با هم به تفصیل با مفاهیم دیدن آن در خواب آشنا می شویم.

این موضوع شامل …

رویای زیتون در خواب توسط نابلسی

نبلسی زیتون را در خواب به پول تعبیر کرده است و دیدن درخت زیتون در خواب مردی مبارک و سودمند، زن پاکدامن یا پسر ارشد است.

و هر کس زیتون زرد ببیند، دلالت بر دین دارد، و اما سن زیتون در خواب، نشانه رسیدن به خیر و برکت است، دیدن زیتون در خواب، بیانگر کتک خوردن بردگان است. زیرا تا بار خود را پرتاب می کند کتک می خورد.

می گویند دیدن زیتون مایه نگرانی است و درخت زیتون دلالت بر پول و لذت دارد پس هر که از آن بخورد خیر و روزی می یابد.

میوه زیتون دلالت بر رزق و روزی آسان دارد و هر کس در خواب ببیند که زیتون را پاک می کند یا می فشارد، بیانگر خستگی و سختی است و هر که مریض بود و در خواب زیتون دید، بیانگر قوت اوست.

برگ و میوه زیتون نیز نماد ثبات تجارت است و دیدن زیتون در خواب نیز بیانگر هدایت گناهکار، جبران دل شکسته و پول برای فقرا است.

روغن زیتون در خواب

روغن زیتون در خواب بیانگر رزق و مال حلال و شفای بیننده است هر که ببیند روغن زیتون می نوشد دلالت بر سحر یا بیماری دارد و گویند روغن زیتون برکت و نور باطن و رزق است.

روغن نشانگر نور دل و چشم است و ممکن است نشان دهنده شناسایی فرزندان باشد و هر که ببیند به روغن نزدیک می شود یا گرو می گذارد و روغن مرغوب بد می شود، این نماد عهدشکنی است، اما اگر برعکس باشد. می شود و روغن بد خوب می شود، این نشان دهنده درمان خوب است.

خواب زیتون در خواب به روایت ابن شاهین

ابن شاهین دیدن زیتون در خواب را به درختی پر برکت تعبیر می کند که نماد علم و برکت و بهره ی خویشاوندان است و برای انسان صالح نعمت می دهد.

و اما کسى که ببیند برگ زیتون به دست گرفته است، این بدان معناست که به امانت دارترین قبضه چنگ زده است.

دیدن زیتون در خواب به روایت ابن غنم

ابن غنم روغن را در خواب به مرض یا سحری تعبیر می کند که به بیننده می رسد و زیتون خود عیش و مال و رزق است و درخت زیتون انسان مبارکی است چنانکه نابلسی تعبیر کرده است.

و هر كه خود را در حال فشردن زيتون از درخت ببيند خير و بركت به دست آورد و اگر حبسى داشته باشد زنده مى ماند و گفته شد ديدن زيتون گاهى براى بيننده نگرانى باشد.

و زیتون در خواب نشانه سلامتی مریض است و دلیل بر آن این است که مردی ثروتمند در خواب رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دید که به او توصیه می کرد که اگر «نه و نه» بگیرد. او خواهان سلامتی بود و تعبیر بینش او در فرموده خداوند متعال بود:

(درخت زیتون مبارک نه شرقی و نه غربی)

زیتون در خواب به روایت ابن سیرین

ابن سیرین دیدن درخت زیتون را در خواب تعبیر کرده است که برای خانواده اش سودمند است و هر که ببیند میوه زیتون دارد یا می خورد برایش غم و اندوه می شود.

درخت زیتون همچنین به زنانی که میوه می‌آورند و می‌زایند، اشاره می‌کند، و همچنین ممکن است نشانگر سفره‌ها، خدمتکاران، برده‌ها، گاوها، مغازه‌ها و هر مکان معروف به غذا باشد.

زیتون سبز در خواب

هر که در خواب ببیند که با لقمه نان تازه زیتون سبز می خورد، بیانگر آن است که وارد پروژه های تجاری موفقی می شود که برای او امرار معاش فراوان می کند.

و اگر زن مجرد ببیند در حال خریدن زیتون سبز است، نشان دهنده این است که از محل کار خود پاداشی به عنوان پاداش مادی دریافت می کند، و اگر ببیند که زیتون رسیده می خورد، نشان دهنده نزدیکی خواب هایش است. برای رسیدن به آرزوهایش

و اگر ببیند که زیتون تلخ و نارس می خورد، نماد زندگی نکبت بار و مشکلات و گرفتاری های اوست.

درختان زیتون در خواب برای یک زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب درخت زیتون را در حال میوه ببیند، نشانگر شوهر مؤمنش است که خداوند به او عنایت کرده و از او و فرزندانش مراقبت می کند.

اما اگر درخت زیتون بی‌ثمر ببیند، نشان‌دهنده وخامت وضع مالی و بی‌ثباتی زندگی‌اش است.

تعبیر خواب زیتون برای زن باردار

اگر زن باردار در خواب زیتون سیاه ببیند نشان دهنده درد جسمی است که در طول دوران بارداری و شرایط به دلیل شرایط بد روحی خود احساس می کند، بنابراین باید مراقب باشد و از هر گونه اضطراب و تنشی دوری کند.

اگر او خود را در حال خوردن زیتون سبز با طعم تلخ ببیند، نشان دهنده فشارهای مادی و زناشویی است که به زودی با آن روبرو خواهد شد، اما اگر طعم زیتون خوب باشد، نماد رسیدن مژده است.

در پایان امیدوارم تعبیر خواب را به صورت کامل خدمت شما عزیزان ارائه داده باشم، می توانید با گذاشتن هر رویایی در نظرات پرس و جو کنید و پاسخگو باشید.

شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

😍برنامه های مجلات نازک رایگان را از اینجا کشف کنید 😍

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا