تعبیر خواب ورود به بهشت ​​در خواب

تعبیر خواب دیدن ورود به بهشت ​​در خواب را تقدیم می کنیم بهشت ​​آن گونه که به امام ابن سیرین رسید اشاره به رسیدن به اهداف و رسیدن به مقاصد است هر که ببیند وارد بهشت ​​شده اگر مانع نشود خیر نصیبش می شود. ، اگر از او جلوگیری شود در تعبیر شر است و در اینجا مهم ترین جنبه های خیر را ذکر می کنیم و شری که این رؤیت با خود دارد چنانکه در کتاب تعبیر خواب بزرگ آمده است.

تعبیر خواب ورود به بهشت ​​در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که وارد بهشت ​​شده، بشارت است که ان شاء الله وارد بهشت ​​می شود. دیگران از دانش او بهره بردند.
 • و هر کس وارد بهشت ​​شود و نعیم و قصرهای آن را ببیند به همین شکل است و هر که میوه های بهشت ​​را ببیند اینها اعمال صالحی است که انجام داده است و به اندازه آن خیر و فضل به او رسیده است و هر که یکی از مردگان را در بهشت ​​می بیند که شادی می کند، این نشان دهنده حال خوب او در دنیاست.
 • و هر کس خود را در حالی که در خانه ای نیکو و زیبا است بر تشک های طلا تکیه داده، نشان می دهد که ان شاء الله جایگاه او بهشت ​​خواهد بود.
 • هر کس بهشت ​​را با چشم ببیند به آرزویش می رسد و آنچه او را غمگین می کند بر او آشکار می شود و هر کس از هر دری که بخواهد در آن وارد شود پدر و مادرش از او راضی هستند و هر کس داخل شود در زندگی خود به سعادت و امنیت می رسد. دنیا و آخرت دلیل بر فرموده ی حق تعالی است که می فرماید: {در آرامش و امنیت وارد آن شوید}.
 • و هر که در خواب ببیند که مجبور به داخل شدن به بهشت ​​شد، پند داده می شود و به دست کسانی که در او وارد شده اند توبه می کند، و گفته می شود: ورود آن دلیل بر رسیدن به مطلوب پس از احتمال افتادن در سختی است; زیرا بهشت ​​را سختی ها فراگرفته است و چه بسا صاحب رؤیا با افراد مسن همراه شود و در این دنیا رابطه آنان را با آنان بهبود بخشد و واجبات الهی را انجام دهد.
 • و هر کس خود را در حال ورود به بهشت ​​ببیند، علم و هدایت پیدا می کند، پس اگر خندان وارد بهشت ​​شود، از کسانی است که خدا را بسیار یاد می کنند، و هر کس وارد بهشت ​​شود در حالی که شمشیر خود را طلب می کند، ظاهری است. بر حق که امر به معروف و نهی از منکر می کند و برکت و ثواب می گیرد.
 • هر کس وارد آن شود و زیر درختی بنشیند، سعادتمند می شود، زیرا بهترین های هر دو جهان را به دست می آورد، زیرا اگر در باغ های آن آباد شود، به او رزق اخلاص داده می شود.
 • و هر کس از میوه های بهشت ​​بچیند و برخی را اطعام کند، دانشی بیاموزد که برای دیگران سودمند باشد، و هر که از آب کوثر بنوشد امامت و داوری پیدا کند، و هر که از آن کاخی بگیرد، با کنیز زیبایی ازدواج کند. هر کس با یکی از حواریون بهشتی ازدواج کند و پسر را ببیند که دور او می چرخد، بر او برکت و سلطنت می رسد.
 • و هر کس رضوان را که حافظ بهشت ​​است ببیند، سعادت می یابد و نعمتی که تا زنده است در سایه آن می ماند.
 • هر کس وارد بهشت ​​شود و از میوه های آن نخورد یا به غذای آن نرسد، علم و نیکی در دین خود به دست می آورد، پس از آن بهره ای نمی برد و هر که از ورود به آن منع شود، از انجام آن باز می ماند. حج وگرنه از گناهی که مرتکب شده توبه می کند در حالی که پشیمان است.
 • و هر کس یکی از درهای بهشت ​​را ببیند که به روی خود بسته است و او را از داخل شدن باز دارد، دلالت بر مرگ یکی از پدر و مادرش دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که به او گفته شد: در بهشت ​​وارد شد و داخل آن نشد، دلالت بر ترک قرض دارد.
 • هر کس صنوبر را ببیند که از آسمان به زمین نازل می‌شود و چیزی از آن می‌گیرد، به اندازه آنچه به دست آورده مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا