تعبیر خواب دیدن موش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن موش در خواب معانی زیادی دارد که به امام محمد بن سیرین رسیده است، موجودی آن موش بزرگ است و با توجه به رنگ و شکل و ماهیت حضور آن متفاوت است. در خانه، یا از آن بیرون بیایید، همانطور که در خانه دیده می شود او نان می خورد و خوابیده می تواند خود را در حال کشتن موش یا مراقبت از آن ببیند. این موضوع.

تعبیر خواب دیدن موش در خواب ابن سیرین

هر کس در خانه‌اش موش‌های صحرایی را زیاد ببیند، رزق و روزی در آن زیاد می‌شود. چون فقط در جاهایی یافت می شود که غذا فراوان است و هر که موش دارد خدمتکار یا غلام دارد، هر دو از نان خانه می خورند و هر که ببیند گروهی در خانه اش مشغول بازی هستند، خوشحال می شود و راضی است، زیرا بازی تنها پس از سیری و آرامش خاطر است و از آن هنگام که در خواب موش‌ها را می‌دید، آن هم در میان روز، نشان‌دهنده طول عمری است که بیننده خواب می‌گذراند.

و هر کس در خواب ببیند که موش صید کند، بیانگر ازدواج زنی است و اگر سیاه باشد چنین است و موشها اهل خانه مرد و زن و بچه هستند.

هر کس در خواب ببیند موش را در مکان معلومی کشته است، بیانگر پیروزی او بر دشمن در آن مکان است، و او بیشتر زنی است با حیله و شر و کشتن در خواب، دلیل بر غلبه بر تعبیر است. پس دلیل بر ترک آن اوست، مگر اینکه قتل با تهمت باشد، چنانکه موش را با تیر پرتاب کنند، دلیل بر سوء نیت بیننده است.

و هر کس از حیاط خانه اش از موش بیرون آید زن بدخواه او را رها کرد و هر که موش را در رختخوابش دید، نشان می دهد که زنی بر او وارد شده و خیری در او نیست و هر که ببیند موش بسیار وارد می شود. خانه‌اش، به اندازه‌ای که از تعداد آنها می‌داند، امرار معاش فراوان خواهد داشت.

موش در خواب، دزد حیله گر، مشت زن، شیاد در نقشه کشی است، پس هر که ببیند موش وارد خانه او می شود، نشان می دهد که دزد وارد آنها می شود، و هر کس در خواب موجودی بگیرد یا چیزی از آنها را ببیند که وارد خانه او می شود. جای خوابش نشان دهنده ترک وطن اوست و هر که موش را گرفت او را زیر پا گذاشت تا اینکه دانه ای خرما از دهانش بیرون آورد نشان دهنده این است که همسری بداخلاق دارد که برای او پسر صالحی به دنیا می آورد. و هر کس گوشت موش را بخورد فاسقی را غیبت کرده است.

و هر که در خانه خود موش ببیند، نشانگر حیله اهل آن خانه است، زیرا موش به خانواده شوهر و فرزند مرد است و هر که با موش زندگی کند روزی ذلیل دارد و گفته شد: راسو حجت است. مرد دگرگون شده یا احمق حیله گر، بدون رحمت ظلم است، زیرا ممکن است دزد و زن بداخلاق را نشان دهد، پس هر کس داخل خانه اش چیزی از آن شود، دال بر ورود فردی با این صفات است.

و هر کس در خواب موش نر ببیند، نشانگر مرد ظالم و فاسق است و ماده های آن زنان عزادارند، موش برای زنا با زنی افتاد و هر که دید موش تبدیل به موش شد، بیانگر این است که شرایط دارد. از خیر به بد تبدیل شد، پس باید از آن رؤیت بر حذر باشد.

و هر كه ديد موش سفيد در چاه يا جاي نامعلومي پخش مي شود، حاكي از كم شدن عمر اوست، زني وارد آن مي شود و خيري در آن نيست.

گفته شد: ديدن موش بيانگر آزار و آزار فرزند يا همسر است، يا فسق و جمع كردن اهلش از دزدان و تاجران بد، و ديدن آن حاكي از زندگاني منفور و ذلّت‌آميز و شايد حاكي از ابتلا به بيماري و بيماري باشد. راشیتیسم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا