تعبیر خواب دیدن سینه در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن سینه در خواب بر حسب جزئیاتی که دیده می شود متفاوت است از روشن شدن معنا و تعبیر آن چنان که به تعبیر امام محمد بن سیرین رحمه الله رسید.

تعبیر خواب دیدن سینه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سینه زن در خواب

دیدن سینه اشاره به زن یا دختر مرد است که زیبایی آن برای آنها و فساد آن برای آنهاست، پس هر کس زنی را ببیند که از سینه او آویزان شده است، نشان می دهد که زنا کرده است و می دهد. از آن رابطه پسری به دنیا آمد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آن را گفت و فرمود: در خود زنی را دیدم که از سینه او آویزان بود، گفتم: ای جبرئیل! اون کیه؟ گفت: از زنا زاده شد.

و هر کس در خواب سینه خود را ببیند و در آن شیر ببیند، بیانگر حاملگی و تولد اوست.

و هر کس ببیند که یک یا هر دو سینه اش دراز شده، غمگین و گرفتار می شود، زیرا اگر زنان غمگین باشند، سینه های خود را به خود جلب می کنند و اگر ببیند که زنان دیگر را شیر داده، زایمان می کند. به یک دختر

اگر زن شیرده ببیند که یک یا هر دو سینه او افتاده است نشان دهنده بیماری اوست و بزرگ بودن سینه های زن دلیل بر فسق اوست و شیر در سینه مال زیاد یا زیاد شدن رزق است. در دوران ناامیدی، سینه ها ممکن است نشان دهنده زیبایی زن و جواهرات و لباس هایی باشد که او می آراست.

هر که خواب ببیند فرزندش سینه هایی مانند زنان بالغ دارد، دلالت بر آن دارد که به بیماری سختی مبتلا شده است و سینه کتان نازک است و کتان پارچه ای است، او را ببندید وگرنه نشانه از دست دادن خواهر است یا یک پسر.

و گفته شد: سینه زن زناکار است و چه بسا رزق از تخم شترمرغ یا سیتروئن باشد و سینه ها بردگانی باشند که مالک باشند یا پدر و مادر باشند و اگر شیر را شیر دهند. دلیلی بر بردگی شراب است، یا او مردی سخاوتمند و دارای خیر بسیار است.

تعبیر خواب دیدن سینه مرد در خواب

و هر کس سینه های خود را چاق تر از آنچه معلوم است ببیند، با یکی از محرمان خود زنا کرده است، زیرا سینه در خواب، دلیل بر محرم بودن مرد و قسمتی از گوشت اوست، ثروتمندتر شد، و اگر جوان بود و این گواه طول عمر اوست.

و هر کس ببیند که سینه‌اش دراز شده تا به سینه‌اش ضربه بزند، دلیل بر حرام و پیروی از هوای اوست و ممکن است بر مرگ او برای فرزندان ذکورش دلالت کند. دلیل بر شنیدن خبر غم انگیز اوست و اگر حدیث عصر بوده دلیل بر عاشق شدن اوست.

و هر کس در خواب ببیند که زنی را شیر می‌دهد بیمار می‌شود، مگر اینکه زن حامله داشته باشد، دلیل بر این است که او پسری با اراده برای خانواده خود به دنیا آورد و طول سینه. با ظاهری معتدل گواه افزایش معیشت فرزندان و اموال است.

و هر کس در خواب ببیند که سینه ای در کنار سینه دارد، دلیل بر زیاد شدن دختران است و اگر سینه نداشته باشد، دلیل بر مرگ دختر است و شیر مادر، زیاد شدن مال و فرزند است. یکی از درهای معیشت خود را قفل کرد.

و هر كه سينه‌هاي خود را ببيند و از مس يا آهن باشد، بيانگر از دست دادن فرزندان و ناكامي اسباب است، و چه بسا بيماري يا مرگ بر اثر تغيير صورت و ذات باشد.

سینه های مرد نشان دهنده موقعیت و سلامتی و بیماری اوست یا برادر و شوهر و پسر و دوست است، اما با وجود زیبایی که دارد هیچ سودی در آن ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا