تعبیر خواب پرتقال در خواب دیدن خوردن و فشردن و پوست کندن آن تعبیر صادقه را ببینید.

تعبیر خواب پرتقال در خواب دیدن خوردن و فشردن و پوست کندن آن تعبیر صادقه را ببینید.

تعبیر خواب پرتقال معانی مختلفی دارد، پرتقال در خواب ممکن است نشان دهنده سلامتی باشد و دیدن پرتقال زیاد در خواب بیانگر مال حلال است و ممکن است نشان دهنده ستایش خوب باشد.

پرتقال رزق و روزی است و دیدن درختان پرتقال پر از میوه های سالم خوب و نشانه سلامتی و موفقیت است.

و اما دیدن آب پرتقال در خواب بیانگر موفقیت بعد از خستگی و سختی است در این مطلب به تعابیر مختلف دیدن پرتقال در خواب و نظرات برخی از تعبیر کنندگان می پردازیم.

تعبیر خواب پرتقال ابن سیرین:

 • ابن سیرین در تعبیر خواب پرتقال می گوید دلالت بر شادی دارد.
 • پرتقال شیرین به چیزهای زیاد اشاره دارد و پرتقال ترش نشان دهنده ناراحتی و بیماری است.
 • نارنجی از دیدگاه اسلام به تلاوت و حفظ قرآن اطلاق می شود.
 • و رویای پرتقال بیانگر خوبی، تندرستی و سلامتی است.
 • دیدن پرتقال در خواب امام صادق(ع):

  امام صادق(ع) در تعبیر خواب پرتقال می فرمایند: مراد از رزق حلال است، همان گونه که به گفتار نیک گفته می شود و دیدن آن در خواب، بیانگر سلامتی است.

  و اگر مجرد او را ببیند، دلالت بر ازدواج دارد و اگر متأهل او را ببیند، بیانگر زایش و ثبات است.

  پرتقال ترش نشان دهنده ضرر و زیان و بیماری است.

  تعبیر پرتقال در خواب برای مرد:

  درخت پرتقال در خواب برای مرد نشان دهنده خانواده خوب است و خداوند فرزندانی به او عطا خواهد کرد که برای او صالح باشند.

  اگر مردی در خواب ببیند که در حال چیدن پرتقال است، این مژده است به همسری صالح، مخصوصاً اگر درخت نارنج پر از میوه باشد.

  هر کس در خواب ببیند پرتقال می خرد و از آن به همسرش غذا می دهد، این رؤیا نوید بر زوال غم و اندوه و رهایی از گرفتاری ها و گرفتاری های زندگی است.

  اگر مردی در خواب ببیند که پرتقالی در دست دارد، این رؤیت حاکی از خوش اقبالی است و هر که ببیند پرتقال گندیده را پوست کندن، نشانه شکست است. خدا می داند.

  همچنین بنگرید: تعبیر خوردن سیب در خواب

  دیدن پرتقال در خواب برای زنان مجرد:

  1. اگر دختر مجرد پرتقال ببیند، نشانه شادی و جستجوی اوست
  2. اما اگر زن مجرد ببیند که شخصی به او پرتقال می دهد، نشانه دوستی و نشان عشق است.
  3. و اگر ببیند که پرتقالی را پوست کنده و نمی خورد، نشانه آن است که عواطف خود را آشکار می کند.
  4. خوردن پرتقال در خواب برای زنان مجرد، نشانه پایان گرفتاری ها و نگرانی هاست. خدا می داند.

  تعبیر خواب پرتقال برای زن باردار:

 • و اگر زن حامله در خواب پرتقال ببیند، بیانگر سلامتی و برکت مالی است.
 • و اگر نارنجى بيند كه ترش مزه كند، نشانه آن است كه نر به دنيا خواهد آورد.
 • اگر نارنجى ببيند كه مزه آن شيرين يا شيرين باشد، نشانه آن است كه ماده به دنيا خواهد آورد.
 • و اگر ببیند که بوی پرتقال می دهد و بوی خوش می دهد، مژده است که آرزوهایش برآورده شود. خدا می داند.
 • تعبیر خواب پرتقال برای زن متاهل:

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از درختان پرتقال می چیند، نشانه موفقیت فرزندان و برآورده شدن خواسته های اوست. خدا می داند.

  همچنین ویدیو دیدن پرتقال در خواب را تماشا کنید

  تعبیر دیدن پرتقال در خواب را به تفصیل برای شما قرار داده ایم اگر سوالی در مورد خواب دارید می توانید نظر خود را بنویسید انشاالله به شما پاسخ خواهیم داد.

  با سلام خانواده سایت در رویاها سایت تعبیر خواب صادقانه.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا