دیدن ادرار در خواب ابن سیرین و تعبیر آن برای مجرد و مرد و زن.

دیدن ادرار در خواب

چه توضیحی دارد دیدن ادرار در خواب ابن سیرین؟ آیا تعبیر آن برای مرد با زن متفاوت است؟و در مورد خانم های مجرد یا متاهل فرق می کند؟در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا جواب را بدانید.

دیدن ادرار در خواب

تعابیر مختلفی در رابطه با (دیدن ادرار در خواب) وجود دارد که بر حسب هر خواب به طور جداگانه متفاوت است و از طریق سطور زیر به تفصیل با آنها آشنا می شویم.

تعبیر رؤیت بول برای ابن سیرین

همانطور که برای تعبیر ابن سیرین به دیدن بول متوجه شدیم که نشانه های زیادی دارد:

 • هر که خود را در خواب ببیند که در خانه غریبی بول کرد، ازدواج کند و از آن خانه صاحب فرزند شود.
 • اگر شخصی در خواب خود را ببیند که بر لباسش ادرار می کند و ادرار در همه جا پخش شده است، نشانه آن است که خواب بیننده پول خود را صرف بسیاری از چیزهای بیهوده می کند.
 • مشاهده فردی که در لباس خود ادرار می کند، بیانگر این است که صاحب این بینایی به دلیل مشکلات خانوادگی در حالت اضطراب و ناراحتی زندگی می کند.
 • اما اگر شخصی در خواب ببیند که در رختخواب خود ادرار می کند، بیانگر این است که بینا از مشکلات و نگرانی های زندگی خود خلاص می شود و حال او به سمت بهتر شدن می رود.
 • و اگر شخص دیگری بر شما ادرار کرد، این نشان دهنده امرار معاش و پول زیادی است که به دست خواهید آورد.
 • و اگر در خواب ببیند که ادرار کرده و ادرار بوی نامطبوعی دارد، بیانگر آن است که بیننده دچار بحران شدید سلامتی خواهد شد.
 • اگر ادرار در خواب حاوی خون باشد، این نشان دهنده تعداد زیادی مشکلات یا پول ممنوع برای بینا است.
 • و هر کس در خواب ببیند که کودکی بر او بول کرده است، بیانگر پایان غم اوست.
 • دیدن ادرار در خواب برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که ادرارش را نگه می‌دارد، نشان‌دهنده نگرانی و ترس بیننده از تصمیم‌گیری‌هایی است که ممکن است اشتباه باشد.
 • اما اگر مردی ببیند که در خواب زیاد ادرار می کند، این نشان می دهد که از یک شغل معتبر یا ارث پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • و اگر مردی ببیند که بر او ادرار می کند، نشان دهنده این است که این شخص کمک یا خدمتی به او می رساند.
 • تعبیر ادرار در خواب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که روی تخت خود ادرار می کند، بیانگر این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • دیدن ادرار زیاد در خواب یک زن مجرد نوید می دهد که او پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • اما اگر در خواب زن مجردی را دید که جلوی ادرار را می گیرد، نشان دهنده مشکلات و بحران های فراوانی است که بینا از سر می گذراند.
 • و اگر ببیند که در لباس خود ادرار می کند تا زمانی که بسیار خیس شود، نشان از نگرانی و گرفتاری است که زن مجرد در زندگی خود دچار آن می شود یا بیماری که ممکن است او را مبتلا کند.
 • دیدن ادرار در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن شوهردار در خواب خود را در بستر ادرار ببیند، بیانگر آن است که در زندگی بعدی خود روزی خوب و زیادی به دست خواهد آورد.
 • و اگر زن متاهل در خواب زیاد ادرار کند و با شوهرش مشکل پیدا کند، نشان از پایان یافتن این مشکلات است.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش بر او ادرار می کند، بیانگر این است که به زودی حامله می شود.
 • نماد ادرار در خواب برای یک زن باردار

 • اگر زن حامله در خواب ببیند که در رختخواب خود ادرار می کند، این بدان معناست که موعد زایمان او نزدیک است و زایمان آسان و روان خواهد بود.
 • اما اگر زن باردار در توالت ادرار کرد، این نشان می دهد که او در معرض یک بحران بزرگ بین خود و همسرش قرار خواهد گرفت.
 • اما اگر در جایی که نمی شناسد ادرار کند، این بدان معناست که او رزق و روزی و پول زیادی خواهد داشت.
 • و بعد از مشاهده تعبیر دیدن ادرار در خواب می توانید به تعبیر خواب ابن سیرین نیز نگاه کنید.

  تعبیر خواب ابن سیرین دیدن ادرار در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا