تعبیر خواب ابن سیرین – رؤیایی از آمدن پیرزنی به خواب بیننده (زن)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب دیدن پیرزنی (پیرزن) که در خواب می آید یا نزدیک می شود.

تفسیر یک چشم انداز [عجوز تأتي باتجاه صاحبة الرؤيا] ابن سیرین در خواب:

من بر او نظارت کردم: یعنی نزد او آمدم.

پیرزن: پیرزن یا پیرزن.

پیرمرد برای زنان است و پیرمرد برای مردان.

اگر زنی (یا زن جوانی) را در خواب ببیند که گویی پیرزنی او را ملاقات می کند، او را به نیکی قادر می سازد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب آمدن پیرزن به صاحب خواب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب آمدن یا پذیرفتن پیرزن به سوی صاحب رؤیا، تعبیر یک خواب یا رؤیای پیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا