تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن دختر بلوند (برای زن) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن زن یا دختر جوان بلوند (برای زن) در خواب.

دشمن (یا دشمن او): مراد از (الف) در اینجا چه کسی است که با او دشمنی یا دشمنی دارد و با او نزاع می‌کنند (یعنی حریف او) یا دشمنی و کینه‌ورزی دارد که مخالف دوست است.

تفسیر یک چشم انداز [الشابة الشقراء (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

پیرزن: پیرزن یا پیرزن.

پیرمرد برای زنان است و پیرمرد برای مردان.

اگر زنی در خواب ببیند که گویی یک زن جوان (یا دختر) بلوند دیده است، بیانگر آن است که زن در سال آینده حامله خواهد شد.

دیدن زن (یا دختر) جوان در خواب زن به طور کلی با دشمن تعبیر می کند (تعبیر خواب یا رؤیا).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن دختر جوان بلوند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زن یا دختر جوان بلوند، تعبیر خواب یا رؤیت دختر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا