تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درخت مبارک در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درخت مبارک در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب نشستن زیر درخت در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شجرة طوبى] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که زیر درختی مبارک نشسته است، به سبب فرموده حضرت حق، بهترین هر دو جهان را به دست می آورد:

“خوشا به حال آنها و خیر خواهد بود”

(سوره رعد، آیه 29).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن درخت مبارک در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درخت مبارک، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا