تعبیر خواب ابن سیرین – زنده دیدن مرده در قبر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – زنده دیدن مرده در قبر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مرده زنده در قبر در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الميت حياً في قبره] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که قبر مرده ای را می کند و مرده را در قبر او زنده یافت، زمین و حکمت و مالی به دست می آورد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرده در حال زنده بودن در قبر با خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مرده زنده در قبر، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا