تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که دید بدون مرگ در قبری دفن شده و در آن نمرده است.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رویا کسی که دید او را بدون مرگ در قبر دفن کردند (هنوز زنده است) و در خواب در قبر نمرد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى كأنه دفن في قبر من غير موت وأنه لم يمت في القبر] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که او را بدون مرگ دفن کردند و مرگ را در قبر ندید، از مرگ نجات یافت.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسی که دید او را بدون مرگ در قبر دفن کردند و در خواب در قبر نمرد (در خواب ابن سیرین) تعبیر خواب کسی که دید او را دفن کردند. در قبر بدون مرگ و در قبر نمرده، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا