تعبیر دیدن گوگرد در خواب و کبریت در خواب

تعبیر دیدن گوگرد در خواب و کبریت در خواب

گوگرد در خواب، دیدن گوگرد برای زنان مجرد، زنان باردار و به طور کلی زنان، تعبیر مشتعل شدن گوگرد در خواب و معنی دیدن گوگرد خاموش، تعبیر علامت چوب گوگرد در خواب و موارد دیگر دیدن گوگرد.

کبریت را یکی از نمادهای غنی می دانند، روشن کردن کبریت ممکن است راهی برای روشن کردن تاریکی و در عین حال جرقه ای برای آتش بزرگ باشد، نماد گوگرد در خواب چیست؟ در این مقاله؛ با هم آشنا بشیم تعبیر دیدن گوگرد در خواب با شناخت تفسیر چشم انداز مشتعل و خاموش کننده گوگرددیدن کبریت و کبریت دیدن کبریت برای زنان مجرد و متاهل و به طور کلی زنان و موارد دیگر دیدن کبریت در خواب.

شیخ النابلسی در تعبیر دیدن گوگرد در خواب توضیحی نداده است، چنانکه می گوید گوگرد در خواب، دلالت بر دروغگو دارد، زیرا همین که با نقره مخلوط شود رنگ آن تغییر می کند (بخوانید تعبیر دیدن نقره. اما گوگرد در خواب اگر به قصد روشنایی یا پختن مشتعل شود، به دلیل شعله ور شدن سریع و ناپدید شدن سریع دود آن، چنانکه شیخ النابلسی دیده است، بیانگر خیر و فایده است. نور و نور و خداوند داناتر است.(تعبیر دیدن آتش و آتش در خواب بخوانید)

همانطور که اشاره شد؛ روشن كردن كبريت در خواب دلالت بر هدايت و منفعت دارد در صورتي كه غرض از آن نور يا پختن باشد و تعبير خواب به شيريني آن مي افزايد كه ديدن كبريت در خواب روشن كردن كبريت بيانگر آتش زدن كبريت است.افروختن بيش از يك كبريت در خواب. دلالت بر مصیبت دارد و هر که در خواب کبریت افروزد تا آتشی دیگر افروزد، در پی گرمی و لطافت است.

تعبیر خواب درباره دیدن گوگرد خاموش یا خاموش شده در خواب می گوید:خاموش كردن گوگرد در خواب به طور كلي دليل بر پايان وسوسه است و ديدن دميدن در چوب كبريت در خواب خشمگين را آرام مي كند و هر كه در خواب ببيند هرگاه چوبي را روشن كند خاموش شود سرنوشت با مكر و وسوسه مبارزه مي كند و شعله ور مي شود. یا دیدن گوگرد خیس یا گندیده که قابل اشتعال نباشد، نشان دهنده بیماری، تنبلی یا جهل در انجام فرائض است، در حالی که خاموش شدن کبریت با آب، نشان دهنده جدایی از غضبناک و خاموش شدن گوگرد در هوا، حکایت از نهی از منکر دارد و الله اعلم. تعبیر دیدن آب در خواب)

تعبیر خواب در تعبیر دیدن کبریت و قوطی کبریت در وب سایت شیرینی خود می گوید.دیدن کبریت جدید در خواب بیانگر مردان جوان و بینایی آنان است و دیدن کبریت زیاد در خواب تعداد زیادی از مردان و زنان جوان است و آبی نشان دهنده قوت فتنه و دیدن چوب کبریت های ضخیم و بلند در خواب بیانگر قدرت و استقامت است.

و درباره دیدن گوگرد و کبریت برای زن، تعبیر خواب در شیرینی او می گویددیدن کبریت برای زن در خواب عموماً بیانگر حسادت اوست و دیدن چوب کبریت در خواب برای زن متاهل بیانگر آشپزی اوست و در مورد دیدن چوب کبریت برای زنان بیوه و مطلقه و زنان باردار، نیاز آنها به گرمی و لطافت و… خداوند داناتر است، منفعت یا ضرر، اگر روشن کردن برای نور یا پختن کبریت باشد، خیر است، و اگر غیر از آن باشد، شر است، خواب برای زن به طور کلی بیانگر سوختن در آتش حسد است، در حالی که ديدن كبريت خاموش كردن كبريت يا خاموش كردن كبريت حاكي از خاموش كردن آتش حسد است و افروختن كبريت در تاريكي حكايت از خرد زن در رفتار و هديه گرفتن جعبه كبريت نشان دهنده پند و هديه حكمت و ديدن كبريت است. چماق زن بزرگ ریشه یابی و ردّ امور است و هر که در خواب ببیند کبریت می شکند در وسوسه را می شکند و هر که ببیند کبریت می شمارد حالاتی را می شمارد که خشم او را برانگیخته است. هر کس آن مسابقات را ببیند معتبر نیست مصداق آن ناتوانی در انجام اقدامات لازم است، و اما کسی که ببیند هر وقت چوبی را افروخته کند خاموش می شود، یعنی هر گاه به چیزی اهتمام داشته باشد، مردود یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد و خداوند متعال می فرماید. بله و بهتر می داند

تعبیر خواب موارد دیگری از دیدن کبریت در خواب را به شیرینی خود اضافه می کند:

 • هر که در خواب ببیند قوطی کبریت می خرد، تعبیر به نیت او می شود. اگر برای روشنایی باشد خوب است و اگر برای گرمی و استفاده از آتش باشد خوب است و اگر برای سوزاندن برگ یا چیز دیگر باشد شر است.
 • هر که در خواب ببیند گوگرد هدیه می گیرد، اگر از آن به خوبی استفاده کند، منفعت می یابد.
 • و ديدن گوگرد خيس در خواب بي نشاط است.
 • دیدن گوگرد بعد از استخاره به خواب بیننده.
 • دیدن گوگرد برای ثروتمندی که زکات خود را نگه می دارد یا وارد ربا یا حرام می شود (تعبیر دیدن زکات را در خواب بخوانید).
 • و با دیدن گوگرد برای فقرا امید به بهبود وضعیت او.
 • دیدن گوگرد برای تاجر در خواب سودی ناپسند و برای کشاورز طوفان و طوفان و برای مؤمن امتحان است و دیدن گوگرد در خواب برای زندانی بیانگر نور است و بیمار شفا و امید دارد. به خواست خدا.
 • “روشن کردن با کبریت در خواب به این معنی است که اتفاقات خوب و غیرمنتظره رخ خواهد داد.”تعبیر خواب گوستاووس هندمن میلر درباره دیدن گوگرد در خواب می گوید: دیدن گوگرد بیانگر بهبود امور و تبدیل آن به رفاه است، زیرا روشن کردن کبریت در خواب برای روشنایی نشان دهنده ثروت ناگهانی و خبرهای خوب غیر منتظره است.خواب ممکن است نشان دهنده ضرر و ناامیدی باشد. و ممکن است به معنای شکست یا از دست دادن برخی از روابط اجتماعی باشد.

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا