تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مادر متوفی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مادر متوفی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مادر متوفی در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الأم المتوفية] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که مادر مرده اش زنده شده، آسودگی از گرفتاری ها به او می رسد. همینطور اگر پدرش را زنده ببیند ولی بینش پدر قویتر باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مادر متوفی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مادر فوت شده، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا