تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مرده در حال دادن لباس پاکیزه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مرده ای که در خواب لباس تمیز به بیننده می دهد.

تفسیر یک چشم انداز [الميت يعطي ثياب نظيفة] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که مرده لباس نو و تمیز به او داده است، بیانگر مرگ اوست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرده لباس پاک در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب لباس پاکیزه دادن مرده، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا