تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افطار ماه رمضان در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افطار ماه رمضان در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب افطار ماه رمضان در خواب.

تعبیر خواب افطار ماه رمضان در خواب ابن سیرین:

اگر گمان کند روزه رمضان را از روی عمد افطار کرده است، برخی از قوانین را نادیده گرفته است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن افطار ماه رمضان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب افطار در سجده در ماه رمضان، رؤیت.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا