تعبیر خواب دیدن چادر یا چادر زن در خواب

تعبیر خواب دیدن چادر یا محجبه در خواب، تعبیر خواب محجبه در خواب، دیدن چادر سیاه و سفید در خواب، حجاب مجرد، متاهل و. دختر باردار سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امر خداوند متعال ممکن است گاهی به معانی تفرقه و آلودگی علائم اشاره داشته باشد و در اینجا مهمترین مطالبی را که در تفسیر این رؤیا نزد امام محمد بن سیرین آمد.

تعبیر خواب دیدن چادر یا چادر زن در خواب

تعبیر خواب دیدن حجاب در خواب دارای جنبه های خوبی است

ابن سیرین می گوید: حجاب به زن دلالت بر حسن مستمری و آرامش زندگی و رهایی از امراض دارد و برای دختر است که او را در دنیا و عفت اخلاقش بپوشاند. رؤیای او بر خلاف واقعیت، دلیل بر هدایت او و پیروی او از دستورات خداوند است.

هر کس چادر سفید داشته باشد نشان دهنده خوشبختی او در زندگی با شوهرش است و مشکی اگر جدید و مناسب او باشد نشان دهنده مقام بلندی است و پاک یا نو در زندگی موفق خواهد بود.

هر کس خود را در حالی که حجاب دارد به سوی خدا می خواند، در نیت خود صادق است و هر کس زنان دیگر را به پوشیدن لباس های گشاد یا حجاب ترغیب کند، در خود نیکی دارد و هر کس در میان زنان کافر حجاب داشته باشد. این دلیل بر ورود قریب الوقوع او به اسلام است و حجاب برای کسانی که آن را دیدند دلیل بر بستر نیک اوست و از غریزه اسلام پیروی کنند.

محجبه مردی است دارای مال و پشتیبان، اگر دختر مجردی در خواب چادر ببیند با مرد بلند قد ازدواج می کند و اگر زن حامله ببیند که چادر گشاد است زایمان می کند. به پسری نیرومند که بر اهل بیتش مسلط شود و حجاب زنانی که از فرزندآوری ناامیدند، دلیل بر عاقبت به خیر است.

و حجاب در خواب مرد، دلیل بر همسرش است، پس هر کس ببیند که زنش در خانه خود محجبه است، این دلیل بر اخلاق والای اهل آن خانه است، و هر که ببیند برای او چادر می‌خرد. همسر، آنچه او را خشنود می کند از او به دست آورد، در آنچه به او امر می کند مطیع اوست، و حجاب دختری که به خواب نرسید، دلیل بر صدقه است.

هر که بین زنان مردم حجاب را بدون استثناء گسترده ببیند، این دلیل خیری است که به اهل آن محل می‌رسد، و اگر مرد خود را نقاب ببیند، کنیز یا کنیز را به ازدواج مبتلا می‌کند. .

تعبیر خواب دیدن حجاب در خواب دارای جنبه های شیطانی است

اگر زنی بر سر خود حجاب بارانی ببیند که چیزی از صورتش نپوشاند، یا خود را در لباس بارانی ببیند، نشان می‌دهد که دشمنانی برای او وجود دارند که می‌خواهند او و شوهرش را با داستانی به دام بیندازند. تهمت و دروغ، و هر کس شراب سیاه بپوشد یا پوشیده شود و نپوشد، دلیل بر فقر شوهرش یا حماقت و بی تدبیری اوست، و هر که حجاب او را از این ماده فرسوده کند، شواهد بدی که او در بستر حیله گری، فریب و اخلاق بد خود پنهان کرده است.

حادثه ای که در حجاب رخ می دهد بلایی است که بر شوهر زن وارد می شود، اگر زن مجرد بدون شوهر باشد ضرری برای مالی یا خانواده اش از برادر یا پدر یا خویشاوندان است. حیا را از او سلب می کند

اگر دختر مجردی نقاب خود را که پاره شده یا از سرش برداشته است ببیند، نشان دهنده این است که با مردی ازدواج می کند که مناسب او نیست و با طلاق یا مرگ از شوهرش جدا می شود و اگر شوهرش به او برگردد. شوهرش برمی گردد

حجاب دین مرد است و آنچه بر او می‌آید به خاطر اوست، اگر حجاب زن پاره شد این اخلاق بد او و فساد عقیده اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا