تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قصه گفتن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قصه گفتن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب قصه گفتن در خواب

تعبیر رؤیای حکایت در خواب ابن سیرین:

اگر انسان در خواب ببیند که داستان می گوید، از ترس در امان است، به خاطر فرموده خداوند متعال:

هنگامی که نزد او آمد و برایش قصه گفت، گفت: نترس.

{سوره قصص، آیه 25}.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیای قصه گویی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب قصه گویی، رؤیای قصه گویی.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا