تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن آدم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن آدم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پیامبر خدا حضرت آدم علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

تعبیر دیدن آدم در خواب توسط ابن سیرین:

این به طور کلی و جزئی است: اگر در خواب آدم علیه السلام را در ظاهر ببیند، اگر شایستگی آن را داشته باشد، امر بزرگی به او داده می شود. خداوند متعال می فرماید:

من خلیفه ای را بر روی زمین می گذارم

{سوره بقره، آیه 30}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای گفتگو با آدم علیه السلام در خواب از ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با آدم علیه السلام صحبت کرده است، به آنچه حضرت حق تعالی فرموده است آگاه می شود:

و همه اسماء را به آدم آموخت

{سوره بقره، آیه 31}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن تغییر رنگ و حالت پیامبر خدا در خواب از ابن سیرین:

اگر آدم علیه السلام در خواب تغییر رنگ و حالت را دید، بیانگر انتقال از جایی به جای دیگر و سرانجام بازگشت به اولی است.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن آدم علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

می گفتند هر که پیامبر خدا آدم را در خواب ببیند فریب سخنان برخی از دشمنانش را خورد، پس از مدتی او را رها کرد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن آدم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دیدن پیامبر خدا آدم علیه السلام، خواب آدم علیه السلام.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا