تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ترک واجب (در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ترک واجب (در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب ترک نماز واجب (در خواب)

تعبیر رؤیت ترک نماز واجب در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که نماز واجب ترک کرده است، از احکام بی اعتنایی کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب ترک نماز واجب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ترک نماز واجب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا