تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تسلیم مردی که در خواب با او نامزد کرده بود.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن مردی که با او نامزد کرده بود و در خواب به او سلام کرد.

تعبیر دیدن مردی که نامزد او بود و سلام بر او در خواب ابن سیرین:

و هر که با مردی نامزد می کرد و در خواب می دید که به آن مرد سلام می کند و در جواب سلام او را جواب می داد با او ازدواج می کرد و اگر سلام او را نمی خواست با او ازدواج نمی کرد. ..

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مردی که نامزدش را در خواب سلام می دهد (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سلام یا احوالپرسی بر مردی که با او نامزد کرده بود.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا