تعبیر خواب دیدن زنان و دختران پیامبر در خواب توسط ابن سیرین

معرفی

خواب ها به اشکال و جزئیات مختلف در خواب می آیند، ممکن است فرد خوابیده در خواب یکی از همسران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند. تعبیر دیدن دختران پیامبر چیست؟؟؟ دید خوبیه؟؟ همه این سؤالات پاسخ های بسیاری از مفسران بسیاری از جمله امام محمد بن سیرین دریافت کرد.

دیدن زنان و دختران پیامبر

تعبیر دیدن همسران پیامبر در خواب

امام محمد بن سیرین می فرماید که دیدن همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زن یا مادر اشاره می کند و ممکن است دلالت بر برکت و فراوانی خیر و رزق و روزی پسران و دختران داشته باشد، آن را کتمان کنید و گفته شد: همسران پیامبر دلیل بر زن خوب یا دختر فرزند هستند و تعبیر بینش شوهران پیامبر به نظر بیننده متفاوت است.

و هر کس در خواب همسر پیامبر و مادر مؤمنان (عایشه) را ببیند، به مقامی بلند و حمد و ثنای نیکو می‌رسد و یاد او به نیکی می‌رسد، چنان که دلالت بر آن دارد. محبتی که از خانواده و پدر می گیرد، مخصوصاً اگر صاحب خواب زن متاهل باشد، و اگر زن همسر پیامبر (ص) را ببیند، خدا از او راضی باشد که مرتکب یکی از بدی ها می شود. و در آن می افتد و دیدن خدیجه سلام الله علیها دلیل بر نیل به سعادت و حیات طیبه و حیات طیبه است یا رزق فرزند صالح پسر یا دختر است زن با نسب و نسب پس پیروز شد. همان دین از آنهاست و اگر زن شوهردار یکی از همسرانش را ببیند، بر کار صالحی است که کفایت می کند.

اگر مردی یکی از همسران پیامبر را ببیند مادرش او را رها کرد، بینش نشان دهنده قوت و فزونی ایمانش است، اگر پشت سر پیامبر راه برود سنت خود را انجام می دهد و دیدن پیامبر خوب است و نمی تواند. رویاها یا کابوس های شیطان باشند.

تعبیر دیدن دختران و پسران پیامبر در خواب

و اما كسى كه محبوب ترين دختر پيامبر صلى الله عليه و آله – فاطمه – را ديد، رؤيتش حاكى از نزديك شدن از دست دادن يكى از پسران، پدران يا مادران است. گواه از دست دادن شوهر است، سپس شوهرش به شهادت رسید، آنگاه گرامی ترین خلقت محمد، پدرش از دنیا رفت و او مادری مفقودالاثر بود، پیش از آن، و اگر خوابیده یکی از دو طایفه را ببیند. رسول و حسن و حسين رضي الله عنهم، آنگاه رؤيت او حاكي از وقوع فتنه يا شهادت است و رؤيت آنان ممكن است بيان كننده فراواني رزق و روزي پسران و دختران باشد، گرسنه، خسته يا شيطان در وطنش.

رؤیت الحسن و الحسین حکایت از وقوع کشتار و فداکاری دارد، زیرا حسین در سرزمین عراق به شهادت رسید و دیدن حسین رضی الله عنه در خواب دلیل بر این است. خستگی ناشی از تبعید و هجرت از خانه و کاشانه و یا جدا شدن عزیزان و خانواده، و هر که خود را از فرزندان پیامبر بداند و از اولاد او نباشد، دین خود را آشتی داد و ایمان خود را به پایان رساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا