تعبیر خواب دیدن بسمله در خواب ابن سیرین

معرفی

از جمله خواب هایی که خوابیده ممکن است در خواب ببیند، دیدن بسمله است، ممکن است ببیند که آن را بر زبان می آورد یا می نویسد، چنانکه ممکن است ببیند که از طلا یا نقره یا غیر آن نوشته شده است، علاوه بر آنچه می بیند. گفتن پناه بردن یا شنیدن آن، پس تعبیر دیدن بسمله در خواب چیست؟ تعبیر شنیدن یا نوشتنش چیه؟؟ آیا می توان در خواب پناه جویی کرد؟ این سؤالات ممکن است بیننده خواب را به خود مشغول کند، بنابراین او به دنبال نزدیک ترین و صحیح ترین تعابیر به واقعیت است و ما در اینجا هستیم تا با توجه به آنچه از امام محمد بن سیرین ارائه شده است، آنها را ذکر کنیم.

دیدن استحاضه و بسمله

تعبیر دیدن بسمله در خواب

دیدن بسمله در خواب بیانگر پسر یا نوه است، زیرا ممکن است بیانگر دستیابی به آنچه گذشته باشد، و بسمله نیز بیانگر عاقبت به خیری برای کسانی است که به دنبال همسر می گردند، یا هدایت پس از مدتی طولانی است. غافلى و سايه، آن را در نماز بيان مى‏كرد و در خواب ديده‏اش بيانگر فزونى دين بود، زيرا ممكن است دلالت بر ترجيح بين چيزها باشد، مانند ترجيح پدر بر مادر، يا مادر بر زن. یا سنت را بر تحمیل، یا نافله بر سنت، و هر که آن را برعکس ببیند، یا به این صورت شنید، چنانکه دلیل بر ارتداد از دین است، و هر که ببیند در قرآن خوانده است. بسم الله الرحمن الرحیم در خواب، او را در مال و رزق و روزی برکت دهد.

كسى كه بسمله را به خط نيكو و زيبا يا به شكل معروف ببيند، حاكى از رسيدن به علم و رزق و بركت است، چنانكه دلالت بر مصيبت در بدن و مال و روزى دارد و اگر صابران باشد. ببيند نوشتن بسمله از مرضش شفا مي يابد و هر كه بسمله را ببيند با طلا نوشته شده است رزق و روزي و استقامت در طاعت و يا حسن شهرت و حمد و ثناي صاحب بيناست. و اگر با چیزی نوشته شود که با آن نوشته شود بیهوده است یا جایز نیست و هر کس آن را با دستخط نوشته باشد نشان دهنده کسب عزت و سربلندی اوست و نوشتن آن با قلم آهنین دلیل بر قوت است. و قلم نقره اگر با بسمله نوشته شود، دال بر گرفتن عقیده وساطت در امور است، و اگر به رنگ سرخ و سفید و زرد باشد، بیننده شادی دارد و اگر سبز دیده شود صاحبش خوشحال می شود. گواهی شود.

و اما رؤیت نقطه گذاری بسمله و حرکات آن، دلیل بر زن و اهل خانه او از مرد و دختر و پسر است و چه بسا دلالت بر پول و زکات یا نماز باشد، چنانکه ممکن است دلالت بر کشور داشته باشد. و بزرگان آن و بزرگان و علما و سلاطین و صاحبان مناصب آنها و هر نشانه ای از بیان معنایی دارد یا علامت اسمی نشان از مقام و مقام بلندی دارد و یا شاید دلالت بر مرگ کند و علامت اتهامی مرتفع است. در مقام، و علامت تفریق از کار و مقام حذف می شود، و وصل، اتصال است، و قاطعیت، صلابت در امور است.

تعبیر دیدن پناه بردن در خواب

مراد از پناه بردن به خدا این است که بگوییم از شیطان ملعون به خدا پناه می برم، پس هر که ببیند در خواب زیاد از شیطان ملعون پناه می برد، هدایت و مال و امان می یابد. از دشمنش و مالی حلال دارد که از حرام کفایت می کند، زیرا نشان دهنده حفظ و اطمینان از هر زیان و بدی است، یعنی پناه بردن و پناه بردن به نام اکبر خدا از شیطان، مکر او. و ضرر او

همچنین پناه بردن به خدا ممکن است به معنای خلاص شدن از هر چیز خیانت یا ناپاک باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا