تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن یکی از حضرت محمد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن یکی از حضرت محمد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن یکی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب.

تعبیر دیدن یکی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب از ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که یکی از اعضای بدنش نزد بیننده خواب است، به آن رسیده است، در احکامش بدعت دارد، به آن تمسک کرده است. از تمام قوانین دیگر اسلام و دیگران را به استثنای سایر مسلمانان واگذار کرد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن عضوی از حضرت محمد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب یکی از اعضای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا