تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خشم والدین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خشم والدین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب کسی که در خواب دید پدر و مادرش از او عصبانی هستند.

تعبیر رؤیایی که در خواب دید که پدر و مادر بر او خشمگین هستند به روایت ابن سیرین:

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که پدر و مادرش بر او خشمگین هستند، ممکن است دلالت بر خشم خدا کند. برای گفتن عز:

“از من و پدر و مادرت متشکرم”

{سوره لقمان، آیه 14}.

در برخی از روایات آمده است که خشنودی خداوند متعال در رضایت پدر و مادر است و غضب خداوند متعال در نارضایتی والدین است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن نارضایتی پدر و مادر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پدر و مادر ناراضی از او.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا