تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حوض در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن حوض در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب حوض در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الحوض] ابن سیرین در خواب:

حوض در خواب بیانگر مردی سلطان، شریف و مفید است.

تعبیر خواب و دیدن حوض در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا