تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خار و در خواب خسارت وارد کرد

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خار و در خواب خسارت وارد کرد

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب خار یا دیدن خار و در خواب یا در خواب باعث ضرر بیننده می شود.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى الشوك وأنه لحقه ضرر منه] ابن سیرین در خواب:

و اگر انسان در خواب خار ببیند و در همان خواب ببیند که از این خارها آسیب دیده است – مانند خار زدن – خوابش نشان می دهد که بدهکار است و از این بدهی آنچه را که دارد می گیرد. متنفر است و این به اندازه ضرری است که از خارها دریافت کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن آسیب از خار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خار، تعبیر خواب یا رویت خار زدن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا