تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در مغازه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در مغازه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن درخت در مغازه یا مغازه، در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شجرة في حانوت] ابن سیرین در خواب:

و اگر کسى که مغازه دار است در خواب ببیند که در مغازه او درختى است، نشانه کسب و روزى اوست. و اگر درخت پژمرده شده باشد، یا وقت خواب، زمان برگشت زمان و ریزش برگ باشد، خواب دلالت بر عدم سود و زیان او دارد. همچنین تعبیر خواب بستگی به وضعیت و شکل و نوع درختی دارد که در مغازه خود دیده است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن درخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مغازه، تعبیر خواب یا رؤیت مغازه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا