تعبیر دیدن فرش در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن قالیچه در خواب برای بیننده خیر بسیاری را به همراه دارد و دیدن فرش کهنه یا پاره ممکن است بیانگر جنبه‌های شیطانی باشد و از اینجا مهم‌ترین چیزهایی را که از تعبیر این بینش از سوی کسانی که تبلیغ می‌کنند، فهرست می‌کنیم. خیر و شر در تفسیر، چنانکه امام محمد بن سیرین ذکر کرده است، خدایا رحمتش کن.

فرش را ببینید

تعبیر دیدن قالیچه در خواب

دیدن سجاده در خواب دلالت بر دنیا و حالات آن دارد پس فرش امتداد دنیاست و بزرگی و بزرگی آن دلیل بر کثرت رزق و زیاد شدن آن عمر طولانی است و آنها را می شناسد. و سکونتگاه او را گرامی می دارند، اما کسی که پارچه یا قالیچه ای را در منطقه ای که می شناسد و مردمش می شناسند پهن کند، این نشان دهنده وابستگی متقابل مردم آن منطقه و انسجام آنها با یکدیگر و اشتراک آنهاست. رزق و لذت زندگی

و اما كوچكى سجاده يا كم ضخامت آن، نشانه تنگى زندگى بيننده و عدم فشار و رزق و روزى او از كارش است، يا دليل بر كوتاهى عمر است. در جنگ از وحشت آن مصون است و اگر جنگ نباشد، دلیل بر خریدن زمینی به وسعت قالی است.

هر که در خواب ببیند که برای او قالیچه نو یا پهن پهن می کند، این نشان از فراوانی رزق و روزی و طول عمر بیننده است، در خواب عیش و عیش و آسایش یا آن رؤیا دید. دلالت بر طول عمر و عمر طولانی دارد که بیننده بر اساس مدت خوابی که دیده و مدتی که از آن لذت برده است زندگی می کند، اما اگر همه اینها را در مکان نامعلومی ببیند خانواده خود را نمی شناسد و نام آن را نمی داند. منطقه ای که خود را در آن می بیند، دیدش حکایت از بیگانگی و سفر دارد، سپس آنچه را که در بیگانگی خود و با افراد غریب دیده به دست می آورد.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که بر قالی نشسته است در حالی که زمستان بر او فرا رسیده است، دیده اش عزت و اعتلای مقام و تقدیر را نشان می دهد و سجاده، عالم بینا و زمینی است که آثارش بر آن است. دارایی ساخته شده است.

تعبیر دیدن اندازه فرش در خواب

و هر کس قالی کوچک و کلفتی بیند، جلالی است که بیننده در زندگی خود به آن دست می یابد، هر چند آنچه می بیند به نازکی قالی های دیگر باشد، ولی پهن باشد، پس به فراوانی حیات و فراوانی می رسد. ولي عمري دراز از آن بهره مند نمي شود تا آنكه آن را ترك كند و با فراواني و گوهرها گواه بر طول عمر در بهره مندي از نعمت هاي دنيا و فراواني آن است.

و هر کس ببیند که فرش کوچک یا فرسوده یا کهنه است، دید بدی است و خیری در آن نیست، این زندگی دنیاست، و اگر در آن مکان مرده ای ببیند، پس آن است. تأییدی است بر نزدیک بودن مرگش و تأویل صحیح، پس از مشاهده چله آن را بسط داد، زیرا دلیلی بر گسترش زندگی پس از مدتی اندوه و اضطرابی است که به او خواهد رسید.

تعبیر دیدن فرش قصر و حاکمان

و دیدن سجاده حکام و رؤسای جمهور و شاهزادگان تعابیر زیادی دارد، اگر سلطان یا حاکم ببیند که سجاده اش تا خورده است، رؤیتش نشان می دهد که حکومتش متوقف شده یا متوقف شده و سفر او متوقف شده است، چنان که ممکن است دلالت کند. تنگی دنیا بر او افزوده شد و دشمنانش زیاد شد و روزی او کاهش یافت و عشقش از تاریکی یا ضعف و بی عدالتی در دل گله اش نفوذ کرد.

و اگر حاكم بيند كه سجاده اش تنگ شده و اندازه آن كمتر از آن است كه مي داند، نشانه كوتاهي عمر و گرفتاري است، يا شايد از دست دادن بخشي از ملكه در اثر هجوم باشد، يا اينكه ضرر كند. همه با مرگ یا قتل، و اگر ضخامت پادشاه بلرزد و مرگ او نزدیک شود و زمان او و زمان مرگش نزدیک باشد، اما فرش کهنه و فرسوده و شکسته، دلیل بر مهم است. و مضطربى كه در زندگى به خواب بيننده مبتلا مى شود، چون روزى او قطع مى شود و خانواده يا فرزندانش پراكنده مى شوند و از اين قرض بسيار زيان مى كنند.

سجاده، مردی است که در خواب خود را ستایش می کند، پس هر کس در خواب ببیند که سجاده خود را بریده است، دلیل بر بد نامی یا رذالت در میان مردم است، و هر کس ببیند که قالیچه او را پاره کرده، تعمیر می کند. گواه مرد صالحی است که گفتار باطل را در حق خود دفع می کند و دلیل بر طهارت و اعتلای او و ترک هر چه زشت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا