تعبیر خواب ابن سیرین – در خواب مزرعه ای از گل ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گل یا دیدن مزرعه یا گلزارها در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [النواوير] ابن سیرین در خواب:

النوویر: هر گلی که مفرد آن نوار یا نواره باشد.

دیدن فواره ها در خواب ممکن است به ویژه نشان دهنده بازار مبادلات، زرگرها و مکان های طلا باشد. (اگر انسان گل یا مزرعه ای از گل ببیند، خواب نشان دهنده بازار مبادله و زرگرها و محل های طلا است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گل، تعبیر خواب یا رؤیت گل، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا